Més de mil persones amb discapacitat reconeguda han mort sense que elles o les seves famílies hagin cobrat res

 

persones dependentsLa llei de dependència va establir un sistema important d’ajuda a les persones que no es poden valdré per elles mateixes i per a les seves famílies, però aquesta llei està molt lluny d’aplicar-se correctament, de tal manera que en moltes ocasions les ajudes a les que ten dret no arriben mai. El govern Rajoy ha retirat supòsits i n’ha ajornat d’altres, el Govern balear –responsable de la seva aplicació a les Illes- demostra molt poca diligència a l’hora d’avaluar, reconèixer i pagar l’atenció als depenents.

 

Al retard generalitzat en el reconeixement dels drets, s’afegeixen tràmits burocràtics que allarguen innecessàriament el cobrament efectiu de les prestacions. La necessitat de signar el Programa Individual d’Atenció que és un tràmit que, segons la mateixa Conselleria reconeix, es demora més d’un any, fa que moltes persones (més de 1000 se n’han comptabilitzat) morin abans de que arribin a poder cobrar les prestacions, que romanen a les arques de la Comunitat, que se les estalvia ja tampoc es fan efectives a les famílies i hereus.

 

Les persones amb un grau sever de dependència són, lògicament, molt necessitades i les seves famílies es solen trobar amb greus dificultats econòmiques i de tot tipus per poder-los prestar l’ajuda que necessiten. Retardar innecessàriament el pagament de les ajudes a les que tenen dret és allargar innecessàriament l’angoixa d’aquestes persones, esperar que quedin pel camí i desapareguin abans de fer efectiu el seu pagament, simplement no té nom; impedir que les famílies que han suportat unes despeses que corresponien a l’administració pot ser legal, però és terriblement injust.

 

 

EU exigeix de Govern un major respecte a les necessitats d’aquestes persones, amb l’agilització i facilitació de les tramitacions (amb més personal, si és necessari) de tal manera que puguin gaudir en vida de les prestacions i no quedin tant desemparades elles ni les seves famílies. Estalviar en base a allargar innecessàriament les concessions és d’una crueltat macabra.

Share This