El PP a més de renunciar a completar la línia de Llevant no garanteix aquest transport públic

 

El finançament estatal està compromès

 

tramvia palmaDins la política del PP de renunciar a potenciar el transport públic i seguir afavorint les carreteres i els vehicles privats, que ja l’ha portat a la renúncia de completar la via fèrria de Llevant, ens trobam ara amb la previsible renúncia al tramvia que havia d’unir Palma amb l’aeroport i s’Arenal. El més sorprenent de tot això és que ambdós projectes estan previstos en la programació d’inversions del ministeri de Foment, cosa que suposaria el seu finançament estatal.

 

De moment, l’ajuntament de Palma es mou en una estudiada ambigüitat (“s’estudiarà la conveniència”) que sembla ser el pas definitiu cap a la renúncia al projecte, com ja ha passat amb el tren de Llevant, tot i que és una previsió del Pla Director Sectorial de Transports.

 

EU creu que aquesta posició és inacceptable i que s’ha d’impulsar d’una vegada el projecte i la posada en funcionament pels següents motius: a) El col·lapse habitual de l’autopista de l’aeroport que no es pot solucionar amb ampliacions d’aquesta via. B) Els projectes de “pacificació” del trànsit de la façana marítima de Palma exigeixen donar alternatives al transport. C) El tramvia és la solució més ecològica i racional que permetria als residents i visitants un accés còmode i ràpid renunciant a la utilització de vehicles de motor més contaminats i generadors d’embussos a la carretera i als accessos urbans.

 

Per altra part, el finançament estatal està programat i és de justícia que arribi: les costosíssimes línies de l’Ave (moltes d’elles absolutament infrautilitzades) també es financen amb els imposts que pagam els ciutadans de les Illes, sense que en puguem treure cap benefici. Sabem perfectament que el fet que unes obres figurin en la programació d’un ministeri no asseguren la seva realització, i que la política de retallades també podrien afectar aquest projecte, però és una qüestió que no es pot permetre des del Govern balear. Si tenim les inversions públiques menors de tot l’Estat, si el govern central s’ha botat la llei que l’obliga afers inversions estatutàries, no seria acceptable que aquestes inversions programades desapareguessin.

 

No s’entén la passivitat de Govern Bauzá davant unes obres i unes inversions molt necessàries. Només es pot entendre dins la voluntat de “guanyar punts” davant Madrid, evitant reclamar allò que ens pertoca. Per això la suposada actitud reivindicativa d’un millor finançament del president Bauzá, no té cap credibilitat si no comença per exigir el compliment del que ja estava previst.

 

EU reclama del Govern un canvi d’actitud i una defensa i impuls decidit del transport, ja que l’actual situació és insostenible. Pel que fa a l’ajuntament de Palma, ha d’incorporar la previsió del tramvia dins la seva revisió del PGOU.

Share This