La intervenció immediata del grup caní de recerca segurament hauria evitat que una dona estigués desapareguda 48 hores

 

bombers mallorca grup caniLa desaparició d’una anciana a la zona de Sóller s’ha resolt feliçment amb el seu descobriment per un ca del grup caní de recerca dels bombers de Mallorca. No obstant, sembla evident que el seu rescat hauria pogut fer-se molt abans, evitant les hores d’angoixa i els efectes per a la salut d’una desaparició tant perllongada, si s’hagués comptat des del principi amb una unitat especialitzada. De fet, el descobriment de la persona desapareguda va ser casi immediat una vegada que es va comptar amb la presència del ca del grup caní de recerca.

 

La tardança en intervenir hauria pogut tenir conseqüències tràgiques i s’haurien de derivar responsabilitats polítiques d’aquest cas. No és acceptable l’autocomplaença del director insular d’emergències en el sentit de que la presència del grup especialitzat no era necessària, la realitat demostra el contrari. Tampoc és creïble la versió de que no eren motius de retallades, per evitar costos econòmics els que feren retardar la intervenció tant necessària, que queda completament desmuntada pel rigorós comunicat de la secció sindical de CC OO dels bombers del Consell.

 

Les ordres estrictes de no reclamar en cap cas la intervenció de cap especialista caní que no estigués de guàrdia en el moment de l’actuació per tal d’evitar pagar hores extra, demostra que és una qüestió estrictament econòmica que fa que no s’utilitzin tots els mitjans existents i necessaris davant una emergència, cosa que pot posar en risc la salut i la vida de les persones que necessiten del servei de bombers. Juntament amb aquesta negligència per motius econòmics, sembla que hi ha raons per a considerar que la manca de protocols clars d’actuació i d’organització interna contribueix a empitjorar considerablement la situació.

 

Esquerra Unida creu que s’han d’extreure les conclusions adients d’aquest fet lamentable, que és necessària una millora important del servei, que no es torni a estalviar en aspectes bàsics per motius exclusivament econòmics, que hi hagi protocols clars de funcionament, que tots els efectius del cos de bombers estigui localitzat i disponible en el cas d’emergències, tot i que pugui suposar haver de pagar alguna hora extra.

 

Si el director insular d’emergències no és capaç de donar resposta a les necessitats i a l’organització interna del servei, li queda l’opció digna de renunciar al seu càrrec, el que no pot fer, és negar les evidències i no actuar per a resoldre el problema, la seguretat i la vida de les persones està en joc.

 

Share This