Joves d’Esquerra Unida de les Illes Balears critica l’anunci del Consell de Ministres d’eliminar 57 organismes públics que suposarà acabar amb els canals institucionals de participació juvenil, ja que es pretén suprimir el “Consejo de la Juventud de España” (CJE) a proposta de la comissió per a la reforma de les administracions publiques (CORA).
 
cjeDes de Joves d’EU denunciam qualsevol intent de desarticular el públic i qualsevol eina democràtica sota els eufemismes de reforma, austeritat o exigències de l’art 135 de la CE aprovat pel PPSOE que només pretenen reduir els nostres drets amb l’excusa de pagar un immens deute privat il·legítimament socialitzada.
Ens preguntam si la CORA està formada sota els mateixos criteris que la resta de comissions d’aquest govern: persones a sou privat amb l’únic objectiu de lucrar-se a costa del públic i els drets ciutadans.

El CJE, format per entitats juvenils de tot l’Estat Espanyol representa un dels pocs espais de participació per les diferents associacions i entitats juvenils, i suprimir-lo sota l’excusa de l’austeritat només amaga l’estratègia ordida pel PP d’eliminar tots aquells organismes que no estan sota el seu control. A més a més, plantejar que suprimir el CJE suposa un estalvi és pur cinisme. El seu pressupost no representa gairebé cap esforç pressupostari i més tenint en compte que el CJE ve practicant una política d’estalvi de la qual podrien aprendre els qui ens estafen i espolien.
 
No tenim cap dubte que el tancament del CJE es deu única i exclusivament a una qüestió ideològica i no pressupostària, a causa de la tasca que realitza tant la seva permanent com la seva assemblea que no és més, tal com obliga la llei, que la de defensar a la joventut dels sistemàtics atacs que pateix. De la mateixa forma i amb el mateixos arguments que va emprar el PP del Govern Balear per extingir el CJIB el passat setembre.
 

Ambdós Governs del PP, central i autonòmic, no en tenen prou amb que tinguem taxes escandaloses d’atur juvenil, que hàgim de emigrar per poder sobreviure, o de tallar la veu al carrer aturant i reprimint, també han de suprimir els escassos espais institucionals de participació juvenil. Sens dubte, el PP s’ha entestat a que l’Estat Espanyol no sigui “un país per a joves”.

Share This