Avui, dissabte 22 de juny, se celebra a Madrid una Conferència sobre Europa en la que participa una delegació d’EUIB, amb representants de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. Aquesta Conferència és el primer acte de la preparació d’una alternativa d’esquerres a la construcció neoliberal d’Europa, a la que seguirà el congrés del Partit de l’Esquerra Europea que es celebrarà a Madrid el mes de desembre, i a l’assemblea programàtica que haurà de debatre i aprovar el programa de les eleccions al Parlament Europeu de 2014.

La Conferència d’avui pretén fixar posicions sobre els grans temes o blocs de l’orientació neoliberal de la UE, estenen el debat a les organitzacions socials i al conjunt de damnificats per les polítiques de la Troika, amb l’objectiu final de disputar el poder a la dreta europea per acabar amb la seva hegemonia política, cultural, ideològica i institucional i permeti establir un model alternatiu d’integració regional sobre la base de l’interès general, d’un model de producció sostenible, participat amb el finançament públic que garanteixi la creació de llocs de feina de qualitat, la cohesió social i territorial i el manteniment i la millora de l’Estat de Benestar.

Tot això es situa a les antípodes de l’acord sidecar entre Rajoy i Rubalcaba que únicament pretén un lleuger maquillatge de les polítiques europees, sense qüestionar el model neoliberal que ambdós partits comparteixen, com es va demostrar en el colp d’Estat constitucional que va modificar l’article 135 de la Constitució, que renunciava a la sobirania nacional i deixa l’Estat espanyol sotmès a les directrius de la gran banca i de la Troika, que són els que decideixen les polítiques que s’han d’aplicar i posen com a primera obligació el pagament del deute als usurers bancaris, i aplicant l’austeritat i les retallades a la gran majoria de la població.

S’adjunta fotografía de la delegació amb l’eurodiputat Willy Meyer.

 

delegacion euib conferencia sobre europa

Share This