En resposta parlamentària al diputat Ricardo Sixto el govern reconeix 384 expedients l’any 2012

 

sixto rebelatEl diputat d’EU Ricardo Sixto plantejà una pregunta al govern central en relació al nombre de sancions administratives dictades per les diferents delegacions o subdelegacions del govern, en relació a l’exercici dels drets de manifestació, concentració o reunió. Pel que fa a les Illes Balears, el resultat és espectacular, l’any 2012 –el primer governat íntegrament pel PP-  el nombre d’expedient oberts per la delegació del govern ascendeix a 384.

 

Per a EU aquestes xifres demostren ben a les clares el caràcter autoritari del PP, que respon de manera sistemàtica amb la repressió i les sancions administratives davant les protestes ciutadanes.

Les polítiques del PP amb les retallades en serveis bàsics i amb el seu estil autoritari de governar, han provocat una crispació social fins ara desconeguda a les Illes i la mobilització de molt diversos sectors socials. Davant aquest malestar la resposta del PP no ha estat mai negociar amb els sectors afectats, sinó tractar de callar les protestes mitjançant la repressió sistemàtica. Les sancions administratives són una part d’aquesta repressió que, a més, ha anat acompanyada d’una utilització partidista de les forces públiques per tractar d’evitar les protestes.

 

En alguns casos s’ha complementat aquesta actitud repressiva amb les denúncies judicials, com va passar amb les protestes que es desenvoluparen durant les festes de Sant Agustí a Felanitx. En aquesta ocasió, el jutge va posar les coses al seu lloc arxivant el cas, cosa que ha portat també a l’arxiu de les sancions administratives, però les molèsties pels joves que han hagut de passar pel jutjat i cercar-se advocats, no les lleva ningú.

 

EU creu que el president Bauzá ha estat l’instigador principal d’aquesta conducta repressiva de la Delegació del Govern, com ho demostra l’exagerada presència policial en tots els seus desplaçaments. I quan el senyor Bauzá no pot utilitzar els recursos policials o administratius, recorre a la demanda judicial, posant al seu servei particular els serveis jurídics de la Comunitat, com en el cas de la demana contra Lorenzo Bravo, que ja acumula dues sentències desfavorables. En tots els casos, la intenció és la mateixa: fer callar les veus crítiques i atemorir els discrepants.

 

Esquerra Unida exigeix el cessament d’aquesta política repressiva del PP i l’arxiu de torts els expedients sancionadors contra manifestacions de protestes cíviques. Així mateix, que el president Bauzá acati les sentències judicials de Balears i renunciï a portar al Suprem la seva demanda contra Bravo.

 

S’adjunta el text de la pregunta de Ricardo Sixto i la resposta del govern.

Share This