Els tipus de contractes laborals que s’apliquen demostren les febleses de l’economia balear

 

emigrar para trabajarLes Illes Balears són l’única comunitat de l’Estat en que creix l’ocupació, repeteixen amb insistència i amb gran triomfalisme des del Govern balear, però la realitat no és tant color de rosa com la pinten i demostra molt poca sensibilitat sobre el gran nombre de treballadors (joves, aturats de llarga durada etc.) que ni tenen feina ni casi cap possibilitat de trobar-ne.

 

 Si bé es cert que l’augment de l’arribada de turistes (per la inestabilitat a la major part de la Mediterrània, principalment) ha produït una reactivació econòmica que ha permès més contractacions, no hem d’oblidar que aquestes són en general de molt baixa qualitat, com es demostra amb el fet de que les contractacions indefinides són casi inexistents i que 7 de cada 10 contractes tenen una durada inferior als 6 mesos. Apart d’això hi ha un percentatge difícil de quantificar, però sens dubte important ,de contractes a temps parcial que es fan amb frau de llei, ja que el treball és de jornada completa.

 

Per altra part tenim el problema de l’estacionalitat extrema que s’agreuja any rere any, que ha fet que el primer trimestre de l’any hagin estat molts més els treballadors de les Illes que trobaren feina a una altra comunitat que els de fora que la trobaren a casa nostra (5.439 contra 4.543).

 

Tot això ens fa témer que la recuperació sigui un miratge i que al final de la temporada es perdin gran nombre de llocs de feina que només s’han creat amb un caràcter estrictament temporal.

 

L’assignatura pendent de la nostra Comunitat és la creació de llocs de feina estable i de qualitat, reduint de manera important les taxes de precarietat. També necessitam la creació de llocs de feina qualificats, ja que l’ocupació que genera l’economia insular és, molt majoritàriament, de poca qualificació i de salaris baixos, cosa que repercuteix sobre el conjunt de l’economia i no solament sobre els seus perceptors.

 

Per últim, també s’ha de combatre l’economia submergida que cada vegada abasta sectors més importants. És absolutament evident que l’augment de l’activitat en el sector turístic no es pot gestionar amb tant poques contractacions. Necessàriament hi ha d’haver contractacions irregulars, jornades més llargues que les legals i períodes de descans inferior als regulats als convenis, d’altra manera no seria possible, però la inspecció de treball, mal dotada i sense directrius clares, és incapaç de posar una mica d’ordre en la selva laboral.

Share This