De moment ja hi ha un beneficiari, un membre de la junta local del PP

 

grifo tancatL’obsessió privatitzadora del PP els porta a desmantellar els serveis públics perjudicant als ciutadans i afavorint els negocis privats dels seus dirigents o amics. Un cas paradigmàtic d’això ho trobam en la privatització de la sanitat de Madrid, però a Inca sembla que van en el mateix sentit. El seu batle, sense respectar compromisos adquirits, ha obert amb urgència l’expedient de privatització del servei municipal d’aigües. No sembla importar-li el fet que els serveis privatitzats resulten més costosos, que defugen els controls municipals i que, normalment, són de pitjor qualitat .

 

Ni tants sols l’experiència de Manacor, governat per un batle que fins fa poc era del mateix partit que el d’Inca, que s’ha vist obligat a recuperar la gestió pública de l’aigua davant la mala gestió i els incompliments de l’empresa privada que explotava la concessió ha servit per fer-los reaccionar. No hi ha cap raonament racional per la privatització, per tant hem de pensar que el que hi ha són interessos inconfessable. Uns interessos que encara són una incògnita però que acabaren sabent-se, com s’ha sabut la trama Gürtel o el finançament que les grans constructores feien del PP.

 

El que ja sabem és que el batle ha volgut “vestir” aquesta decisió arbitrària amb una suposada valoració tècnica encarregada a un bon amic i company de la junta local del PP, Fèlix Sánchez, al que es veu que agraeixen la seva “bona” gestió de l’Hospital d’Inca regalant-li l’elaboració d’un estudi de viabilitat econòmica que es contracta a dit i sense publicitat. L’estudi “tècnic”, naturalment, avala la viabilitat econòmica de l’operació, si no fos així no s’hauria encarregat.

 

L’ajuntament afirma que els beneficis econòmics de la privatització de l’aigua servirien per agilitzar la reforma del teatre principal. Sorprenent argument si tenim en compte que l’empresa a la que s’adjudiqui la concessió ha de treure beneficis. Conjugar aquestes dues qüestions només es pot fer encarint el servei o empitjorant la qualitat (si no són les dues coses a l’hora). Per altra part, seria molt més lògic destinar el superàvit municipal a aquesta reforma que no aquestes obscures maniobres d’un ajuntament amb superàvit.

EU reclama l’aturada de l’expedient de privatització del servei municipal de l’aigua i el manteniment d’un servei públic de qualitat. Al mateix temps, exigim que l’alcalde d’Inca deixi de recórrer a informes externs fets a mida per a justificar les seves decisions i que compti amb l’assessorament dels tècnics municipals que estan per això, encara que no facin els informes al dictat

Share This