montportDes del PP es sol justificar la desprotecció del territori, com la que es va fer en la llei 7/2012, amb les elevades quantitats que s’haurien de pagar als propietaris dels terrenys. Aquesta és una afirmació que no es sosté amb cap dada objectiva ja que des de fa molts anys, especialment a partir de la LEN de 1991, els tribunals mai han concedit les indemnitzacions multimilionàries que demanaven els promotors. Com a molt, s’han hagut de pagar quantitats assumibles per part de les administracions, ja que la protecció del territori té un valor superior a l’import de les indemnitzacion.

 

Fa poc es va acabar la demolició dels apartaments il·legals de ses Covetes després d’un litigi llarguíssim. La demolició d’aquests apartaments i la defensa jurídica de les actuacions il·legals ja ha tengut un cost important per al Govern i l’ajuntament de Muro, i encara ens queda per veure si els promotors reclamen indemnitzacions. Si l’ajuntament de Muro hagués respectat la legalitat, els costos de mantenir verge la zona de ses Covetes hauria estat zero per a les administracions.

 

Ara s’ha sabut que la sentència judicial que obliga a la demolició de 68 apartaments de la urbanització Montport del municipi d’Andratx, i que els promotors demanen una indemnització de 30 milions d’euros. Tot i que l’ajuntament d’Andratx ja ha anunciat que presentaran un recurs, és molt difícil que no hagin de fer front a la indemnització, ja que els apartaments es construïren amb llicència municipal. Una llicència que es va donar a l’època negre en que governava l’empresonat alcalde Eugenio Hidalgo amb un pacte antinatura.


El cas Montport és un exemple més de la corrupció urbanística que imperava a Andratx a l’època en que Hidalgo feia de rei i senyor emparat intermitentment pels partits majoritaris. Com diu la sentència judicial, “l’ajuntament va actuar amb una manifesta mal fe processal”, ja que era perfectament coneixedor que no es podien donar aquelles llicències.

 

Segurament ens espera un altre litigui inacabable, amb presentació de tot tipus de recursos, però el final serà inevitablement com el se ses Covetes, haurà d’acabar amb demolició i s’hauran de pagar quantioses indemnitzacions, mentre que la recuperació dels terrenys degradats haurà d’esperar un període molt llarg de temps.

 

Tot això demostra, a criteri d’EU, que la protecció del territori no és només molt més desitjable, sinó que resulta més barata. Per aquest motiu, reclamam un canvi d’actitud del PP, un canvi que no suposi utilitzar arguments fal·laços per a restringir la protecció del territori, que és una qüestió d’ideologia política, no una qüestió econòmica.

Des d’EU pensam que la majoria dels ciutadans de les Illes acceptarien pagar amb recursos públics unes quantitats raonables per a protegir el territori, el que no es pot acceptar de cap de les maneres es que s’hagin de pagar les decisions arbitràries adoptades per autèntics delinqüents urbanístics. L’ajuntament d’Andratx no hauria de destinar els seus serveis jurídics a presentar recursos contar una decisió judicial que s’haurà d’acabar executant, sinó que els hauria de destinar a reclamar als responsables de les llicències il·legals que paguin de l seva butxaca els costos de les demolicions i de les indemnitzacions.

 

Share This