Joves d’EU de les Illes Balears denunciam que el Reial Decret de beques que pretén aprovar el ministre Wert impedirà l’accés a la Universitat a l’alumnat amb menys recursos, penalitzant als que tinguin més dificultats. Si la llei Wert que està en tràmit al Congrés deixa veure la seva rància ideologia i nacionalcatolicisme, ens trobam ara amb la supèrbia classista de qui posa més obstacles a qui té més necessitats. Desenes de milers de joves amb prou capacitat intel·lectual, però sense diners, es quedaran exclosos de la formació superior. 
 
L’anunci que, després de la reunió de la Conferència General de Polítiques Universitàries, ha fet el ministre Wert, en el sentit que es “revisarà” la nota mínima per accedir a beques, no vol dir en cap cas una rectificació del plantejament. 
 
Després de la ja escandalosa modificació que per al curs que ara acaba es va fer en dues resolucions publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat de les exigències acadèmiques, endurint els requisits per accedir i mantenir aquestes ajudes destinades a l’alumnat amb menys recursos econòmics, ara s’anuncia un nova volta de rosca en la direcció de l’exclusió social i la desigualtat. El Reial Decret no busca, en cap cas, garantir un dret fonamental com és l’educació amb les beques sinó convertir-lo en un bé posicional subordinat al poder econòmic de cada família. 
 
Mentre continuen les mobilitzacions contra la “LOMCE”, el ministre Wert, executor i responsable de la tortura a la nostra educació pública, anuncia un nou Reial Decret pel qual es redueix substancialment la quantia de les beques per a estudis superiors i de formació professional i es subordinen aquestes al pressupost disponible al ministeri i a la mitjana de nota dels sol·licitants de les beques. 
 
Joves d’EU denunciam que aquestes mesures suposen noves reculades socials que s’acarnissen amb les persones que més necessiten les ajudes públiques per continuar estudiant i són una forma de selecció i segregació encoberta contra els i les estudiants de les classes socials més desfavorides.
 
Exigir una nota més elevada per accedir a una beca és una forma d’expulsar del sistema educatiu a un sector de la població que ha comptat amb menys mitjans en l’educació obligatòria per accedir a estudis postobligatoris. Si ja s’havia elevat el preu de la matrícula d’assignatures suspeses, ara el govern disfressa aquest nou atac a la ciutadania com un impuls a “la cultura de l’esforç i l’excel·lència”. A la pràctica, aquesta “excel·lència” és que més de 50.000 joves deixen la universitat perquè no la poden pagar. El jovent de família acomodada podrà acabar els estudis encara que sigui un pèssim estudiant perquè l’educació s’ha convertit amb el PP en “un avantatge competitiu que es paga”.
 
Les beques no són per premiar els o les bones estudiants. Serveixen per garantir el dret a l’educació, que és la base d’aquesta igualtat d’oportunitats de què parla la Constitució. Quan el ministre eleva la nota mínima per mantenir una beca, tant és quina nota sigui, està trencant aquesta igualtat perquè exigeix a l’estudiantat amb menys recursos un esforç extra que no es demana als altres. Només a l’estudiantat de famílies humils se’ls demana “cultura de l’esforç”, ja que sembla que a causa de la seva condició social són sospitosos de baix esforç.
 
A una conjuntura marcada per l’atur i la precarietat de milions de famílies, en què caldria incrementar les beques per a garantir una efectiva igualtat d’oportunitats i que ningú deixi d’estudiar per motius econòmics, el govern del PP puja espectacularment les taxes i retalla les beques, atacant especialment als que tenen més dificultats econòmiques.
 
Joves d’EU denunciam que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport està duent a terme tot un repertori de mesures que pretenen expulsar de la Universitat a milers d’estudiants que no poden pagar-se els estudis. I això just quan la crisi ha condemnat a milions de persones a l’atur i priva a milers de famílies dels recursos necessaris perquè els seus fills i filles accedeixin o continuïn els estudis necessaris per a la seva formació i accés qualificat al món laboral.
 
Entenem que per garantir plenament el mandat constitucional del dret universal a l’educació, l’Estat no pot passar per alt l’existència de les desigualtats i desavantatges de partida que hi ha en la nostra societat. Per això denunciam les mesures que afegeixen més obstacles al dret a l’educació, ja sigui amb noves exigències acadèmiques, o amb altres restriccions a l’hora d’accedir a les beques i ajudes a l’estudi. Entenem que tot això atempta i deteriora la necessària equitat del sistema educatiu.
 
Per tot això i molt més, demanem la immediata dimissió d’aquest ministre, el més nefast de tots els que hi ha hagut en l’àmbit educatiu des del final de la dictadura. Des de Joves d’EU, combatrem aquesta mesura i totes les que es dictin en aquest sentit com ho estem fent amb la “LOMCE” i cridam a tota la societat civil a organitzar-se per frenar aquesta nova imposició del senyor Wert.

Universitat Pública i de qualitat de tots i per a tots i totes!

 

wertIB zps54c0405a1

Share This