Els AMA són fonamentals per combatre les il·legalitats en sòl rústic

 

agents ambientalsLa conselleria anomenada de Medi Ambient del Govern ha donat instruccions discretes als agents de medi ambient (AMA) per tal de que deixin de controlar les il·legalitats urbanístiques en sòl rústic comú. També se’ls ordena que deixin de “molestar” els ajuntaments amb preguntes “impertinents” sobre la legalitat de determinades construccions.

 

Per a Esquerra Unida aquesta és una decisió molt greu que demostra la nul·la voluntat del Govern de perseguir les il·legalitats i protegir el sòl rústic, evitant la seva desnaturalització per obres impròpies d’aquesta classe de sòl. No és sorprenent venint d’un Govern que ha modificat la llei de sòl rústic per a permetre la implantació de molt diverses infraestructures i edificacions turístiques, un Govern que modifica la normativa per tal de legalitzar tot tipus d’obres il·legals. Però aquest fet  suposa en la pràctica que el Govern vol que no hi hagi cap tipus de control, i que es puguin desenvolupar sense impediments obres sense llicència que no encaixen dins dels molt permissius paràmetres que el PP ha establert.

 

La via escollida pel Govern ha estat la de les instruccions verbals, les ordres que donen els superiors jeràrquics al agents ambientals, sense publicitat i sense publicació al Butlletí Oficial, modificant en la pràctica les funcions atribuïdes a aquests agents, però donant la sensació de que res ha canviat.

 

El cos d’agents ambientals ha estat un dels més útils a l’hora de protegir el territori i combatre les il·legalitats. La seva tasca la desenvolupen amb dificultats i sotmesos a pressions per part de propietaris i promotors que no volen controls sobre les seves activitats. Ara el Govern els lleva autoritat i capacitat d’intervenció amb una decisió que endarrereix les actuacions i que va a favor de l’especulació urbanística en sòl rústic, en contres de la seva funció natural que hauria de ser la de controlar que es respectin les normatives ambientals i territorials.

Esquerra Unida exigeix del Govern que no es retallin les funcions dels AMA sinó que, al contrari, aquestes es potenciïn, ja que es tracta d’un cos preparat amb capacitat d’intervenció com agents de l’autoritat que ha estat molt efectiu en la lluita contra les il·legalitats urbanístiques en sòl rústic. La pèrdua d’una part de les seves funcions és una alegria per als infractors però una molt mala notícia pel territori i el medi ambient.

Share This