El PP desnaturalitza completament el Parlament, que s’ha convertit en una cambra que es limita a ratificar les decisions de l’executiu  i que elimina els debats i el control del Govern

 

350-259885AONPW6GEl Parlament balear celebrà l’última sessió plenària ordinària el passat 11 de juny. No està previst cap altra sessió ordinària més fins el 18 de setembre. En tot aquest període no hi haurà sessions de control al govern ni es podran tramitar les propostes de l’oposició ni fer cap debat sobre la situació política. Únicament en el supòsit, com ha passat avui, en que el Govern necessiti la ratificació d’algun decret llei es podran celebrar sessions extraordinàries, en cap cas –com ha afirmat la portaveu del PP- es faran sessions a proposta de l’oposició.

 

Aquesta legislatura el PP ha degradat la funció del Parlament fins a límits extraordinaris: les sessions de control al Govern es supleixen –de manera legal però indigna- per actuacions vergonyoses en que els diputats de la majoria es dediquen a “ensabonar” els consellers de torn, el president no compareix i les lleis no es tramiten de tal manera que es pugui fer un debat democràtic. S’ha substituït de manera molt generalitzada la funció parlamentària de debatre i elaborar les lleis pel recurs sistemàtic a governar per decret llei. Davant això, les sessions plenàries no són sinó un simulacre de debat en el que ja se sap per endavant el resultat, els diputats del PP votaran disciplinadament segons les indicacions del Govern sense fer el més mínim cas al que digui l’oposició parlamentària, a la que ni tant sols escolten, o les propostes que puguin haver arribat de la societat civil. D’aquesta manera no és possible ni tant sols introduir alguna millora o correcció tècnica.

 

L’aïllament de les institucions i la distància envers els ciutadans són cada vegada majors, el descrèdit de la política avança molt ràpidament. Actituds com les del grup majoritari de la cambra allunyen cada vegada més els ciutadans de la política, que no veuen que els problemes que els afecten siguin ni tant sols tractats. El tema central de la convocatòria del Ple d’avui és la convalidació d’un decret llei per autoritzar construir més altura en els hotels de la Platja de Palma, una qüestió que agradarà molt als hotelers però que no té res a veure amb les preocupacions ciutadanes.

 

Al PP li sembla correcte que el Parlament estigui sense activitat al llarg de més de tres mesos, mentre els seus diputats cobren els sucosos sous que, en alguns casos es sumen a altres tipus de retribucions, però no creuen necessari reunir-se pe r tractar temes com, per exemple, l’augment de la pobres i de la desnutrició infantil, el drama dels desnonament o la possible convocatòria d’una vaga de l’ensenyança per a principi de curs, degut a la nefasta política del Govern. Tampoc creuen necessari que el Govern doni explicacions sobre l’informe del Consell Consultiu en relació a la llei de símbols, en relació al sobrecost pagat per l’hotel Rocamar, sobre el tancament de llits hospitalaris, la retirada de funcions dels agents ambientals o els acomiadaments il·legals d’empleats públics, per posar algun exemple.

 

Esquerra Unida es manifesta radicalment en contra d’aquesta degradació de la vida parlamentària i reclama la celebració de sessions plenàries més enllà del reduïdíssim període de sessions. Creiem que les vacacions parlamentàries no poden ser superiors a les dels treballadors. També creiem que hi ha temes sobrats que preocupen a la ciutadania que haurien de ser tractats a la màxima institució democràtica de les Illes. Clar que per això és necessari un canvi radical del tarannà del PP: ha de veure  el Parlament com el centre del debat polític i no com un lloc enutjós en que s’ha de representar un paper, del que ja es sap el final, per ratificar les decisions que ja ha pres el Govern des de la seva altiva autosuficiència que defuig el debat polític.

Share This