A efectes pràctics només oferten 1589 places per interins per atendre l’alumnat de les Illes, per tant, són més d’un miler de professors manco.

aulas-vacias1El mes passat hi havia 3136 docents  interins d’alta a la nostra Comunitat i per al nou curs Educació només ha tret 2162 places, de les quals 273 són per funcionaris, 50 d’Escola Oficial d’Idiomes i, especialment greu, 397 són ofertes de treball només a mitja jornada. Això deixa en només 1589 professors interins a les Illes per iniciar el curs 2013-2014.

Aquestes quasi  400 places a mitja jornada suposen un augment d’un 64,2% respecte a les del curs anterior, les quals  ja eren sospitosament molt nombroses respecte al curs 2011-12.

Des d’EU denunciam que aquesta convocatòria excepcionalment nombrosa de places a mitja jornada emmascara la pèrdua de 200 professors a les aules, la qual cosa empitjora la qualitat d’atenció a l’alumnat i el funcionament normal dels centres educatius, amb unes plantilles només es conserven en aparença.

Des d’EU instam a la Conselleria d’Educació a revisar exhaustivament l’oferta de vacants i comprovar si ha complert la paraula de l’Exconseller Bosch d’augmentar en 100 docents més “per tal d’ajudar a desenvolupar el TIL”, projecte rebutjat majoritàriament per totes les comunitats educatives  i que ha donat com a resultat perfilar 76 places amb el B2 i oferir-ne 50 d’anglès a l’Escola Oficial d’Idiomes per atendre la nombrosíssima demanda creada pel propi govern amb el decret de Tractament Integrat de Llengües.

Des d’EU pensam que han tornat faltar a la paraula com ja va fer  amb els sindicats l’Ex Dtra Gral Mercedes Celeste a final del curs 2011-12 . Amb 1.300 interins manco a les aules ja el curs passat i dos cursos sencers sense aplicar la Taxa de Reposició de funcionaris (Jubilats, concursos de trasllats, etc.) l’escola pública de les Illes es ressent de la política d’austeritat que priva de serveis essencials a la ciutadania.

Consideram que el curs passat hi va haver tot un desgavell a l’hora de l’adjudicació de places, per una manca de previsió i planificació que va provocar una manca  de professorat la primera quinzena de setembre per atendre els exàmens i preparar programacions, reunions d’equips docents… que repercutí molt negativament en l’inici de curs.  Per aquest motiu consideram insuficient les vacants ofertes aquest divendres per educació.

A efectes pràctics només oferten 1589 places per interins per atendre l’alumnat de les Illes, per tant, són més d’un miler de professors manco dels que han acabat el curs actual.

Share This