Per al coordinador d’EUIB, Manel Carmona, “ la reforma està complint la missió encomanada per la CEOE d’afavorir i facilitar l’acomiadament, precaritzar i devaluar els salaris dels nous contractes”

La baixada dels salaris i els acomiadaments són les úniques eines que utilitzen les empreses per reduir costos

 

explotacion-laboralLes dades del primer trimestre de 2013 en relació al mateix període de 2012 en que no estava en vigor la reforma laboral són clarificadors: s’ha produït un augment del 22% de les sentències per acomiadament dictades pels jutjats socials de Balears, segons les estadístiques del CGPJ. L’efecte d’aquesta reforma sobre els acomiadaments és evident, i se li ha de sumar tots aquells que es resolen al Tribunal d’Arbitratge i Mediació (Tamib).

 

Un altre efecte negatiu d’aquesta reforma sobre els drets dels treballadors és l’augment de la saturació dels jutjats socials, que no compten amb mitjans suficients, que fa que hi hagi retards insuportables per a dictar sentència i per tant, poder cobrar indemnitzacions, apuntar-se a l’atur etc.

 

La reforma laboral va facilitar extraordinàriament els acomiadaments “per causes objectives” (dificultats econòmiques de l’empresa) ja que no és necessari justificar les pèrdues. Així i tot hi ha l’evidència que les empreses utilitzen abusivament aquesta nova prerrogativa establerta per la reforma laboral, ja que la majoria dels acomiadaments vistos als jutjats acaben declarats improcedents (527 front a 119). En qualsevol cas, les indemnitzacions  producte d’aquests acomiadaments improcedents també queden reduïda com a conseqüència de la reforma.

 

Tot això demostra que les empreses utilitzen com única instrument per a reduir costos les reduccions de plantilles per  acomiadaments que encara que siguin declarats improcedents els suposa un estalvi en les seves despeses.

 

Contràriament al que s’afirma per part del govern, la reforma laboral no ha afavorit la contractació de nous treballadors sinó els acomiadaments massius. En una situació de greu crisi econòmica, de reducció de beneficis empresarials, d’impossibilitat d’accedir al crèdit i de caiguda del consum intern, la reducció de plantilles és l’opció elegida per les empreses per a intentar mantenir els beneficis. Però aquestes actuacions en realitat contribueixen a agreujar la crisi al reduir encara més la capacitat de consum dels treballadors.

 

EU entén que la reforma laboral ja ha demostrat sobradament el fracàs dels seus objectius anunciats i que és l’hora de la seva derogació i d’implantar polítiques que incentivin el creixement econòmic, el consum i la creació de llocs de feina.

Share This