Cap dels 37,6 milions d’euros anirà a polítiques socials

 

1287769128 0El Consell de Mallorca, segons explicà la consellera d’hisenda, Margalida Roig, ha tancat l’exercici pressupostari de 2012 amb un superàvit de 37,6 milions d’euros. EU considera absolutament inacceptable que amb totes les necessitats socials que hi ha Mallorca i amb les retallades sistemàtiques que ha aplicat l’equip de govern del Consell i la resta d’administracions governades pel PP, es pugui acabar l’any amb superàvit.

 

Aquest superàvit anirà íntegrament a pagar deute bancari i ni un sol euro serà destinat a atendre necessitats ciutadanes, així ho imposa la llei d’estabilitat pressupostària impulsada pel ministre Montoro.

Si resulta dramàtic que no es destinin els ingressos de la institució al que haurien de ser les finalitats pròpies, encara és pitjor dedicar el superàvit exclusivament a pagar deute bancària, degut a les imposicions de la política econòmica del PP, que massa vegades no té grans diferències amb les del PSOE: recordem la reforma de l’article 135 de la Constitució aprovat per ambdós partits, que situa en primer terme la “solvència” del sistema financer, molt abans que atendre les necessitats socials.

 

Esquerra Unida entén que el Consell de Mallorca hauria de ser un instrument útil per a corregir les desigualtats i les mancances socials, destinant la major part dels seus recursos a atendre aquestes necessitats. És una immoralitat total que mentre hi ha tantes mancances la institució acabi l’exercici amb superàvit. El que hauria de fer el Consell és destinar tot el pressupost sense deixar romanent a les seves finalitats, a més d’exigir del Govern el pagament dels deutes, saldar els deutes amb els bancs hauria de ser un objectiu molt secundari en aquesta situació.

Share This