batle de marratxiEl batle de Marratxí més que un gestor dels interessos dels seus conciutadans sembla ser un tranquil observador que no es preocupa de resoldre els seus problemes, motiu per el qual el votaren. Les dificultats de mobilitat de les persones del municipi amb menys recursos econòmics no fa més que augmentar sense que des de l’ajuntament es faci cap gestió per tal de millorar aquesta situació. El súmmum d’aquesta actitud el tenim amb la seva afirmació de que si no té peticions expresses davant l’ajuntament “no pot fer res”, segurament enyora l’època en què els ciutadans s’havien de dirigir a l’administració mitjançant instàncies amb la pòlissa corresponent en que pregaven “del recto proceder de V.I. cuya vida Dios guarde muchos años” la gràcia d’obtenir el que es necessitava.

 

Però les coses, afortunadament, ja no són així: els governants democràtics han d’estar pendents de les necessitats de la ciutadania i han de donar resposta sense tantes formalitats. Per altra part, la confessió de que “no pot fer res” és realment patètica. Si aquesta és la seva actitud el millor que pot fer es presentar la dimissió, anar-se’n de l’ajuntament i deixar que entri alguna persona amb ganes de fer feina.

Des d’EU som conscients que la problemàtica del transport no es pot resoldre únicament des de la instància municipal i que es necessari el concurs d’altres administracions, però el que si pot fer un responsable municipal és deixar-se la pell pels seus ciutadans, reclamant a l’administració corresponent que no deixi desatès el seu municipi. En comptes d’això, el batle observa la situació com qui veu la pluja i la deixa caure. És adir, no fa res.

 

La reducció de les freqüències del transport ferroviari i la supressió de la línia 2, tot i que s’han augmentat considerablement les tarifes, ha empitjorat de manera important la mobilitat d’aquelles persones (bàsicament gent amb pocs recursos econòmics) que no tenen altre opció més que aquesta per a desplaçar-se. Per altra part, s’ha renunciat definitivament a un acord amb l’EMT de Palma per incorporar l’autobús com alternativa pels desplaçaments, i les peticions dels veïns d’urbanitzacions allunyades no obtenen resposta a la petició de bus llançadora.

 

Esquerra Unida reclama del batle de Marratxí que deixi de mirar cap a una altra banda davant les dificultats de transport d’una bona part dels seus conciutadans, que reivindiqui davant el Govern balears, titular de la competència, una millora de les comunicacions interurbanes i, en la part que afecta directament a les seves competències, que millori substancialment el transport públic urbà.

Share This