Per EU una bona política turística seria aquella que potenciés la qualitat, que afavorís una millor distribució de la despesa turística i que promogués una millor distribució temporal de les estades turístiques

 

oferta complementaria hotelsLa temporada turística, pel que fa a l’arribada de visitants estrangers, està resultant espectacular, mai havien entrat tants turistes pels aeroports de les Illes, tot i la caiguda del turisme espanyol. No obstant això, es dona la paradoxa que els ingressos de l’oferta complementària (bars i restaurants, comerços, etc.) no només no han augmentat la seva facturació sinó que en alguns casos l’han reduït fins a un20%.

 

Tot això demostra que l’augment de l’arribada de turistes, no és necessàriament una bona notícia. El nombre cada vegada més elevat de visitants provoca saturació, necessitat d’augmentar les infraestructures i disminució de la qualitat del servei. Si, a més, hi ha una reducció de la despesa turística no és un bon negoci per a la majoria de la població.

 

Els guanys de la indústria turística cada vegada es concentren en menys mans, no es generen els llocs de treball que correspondria en aquesta situació (es cobreixen les necessitats del servei amb jornades abusives que generalment no cotitzen com a hores extra) i deixen fora del repartiment del pastís a bona part dels sectors complementaris, excepte alguns vinculats al luxe o a determinades formes d’entreteniment.

 

El Govern balear sembla treballar només en favor dels hotelers, oblidant els altres sectors i els efectes sobre l’ocupació laboral. Ala hotelers se’ls permet a un preu molt reduït la regularització de les places il·legals, l’ampliació dels establiments i la realització d’activitats que van en contra dels interessos d’altres sectors que tradicionalment oferien un complement ben valorat a les estades turístiques. La proliferació del “tot inclòs”, que alguns estudis situen entorn al 40%,  i la realització d’activitats no hoteleres a l’interior dels establiments està empobrint l’oferta complementaria, sense que hi hagi cap activitat del Govern per a reduir o controlar aquesta situació. Al contrari, cada vegada es donen més facilitats.

 

Per a Esquerra Unida, la política turística del Govern és un autèntic fracàs, l’augment de l’arribada de turistes no pot amagar els greus problemes que pateixen els diversos sectors afectats. Per a nosaltres, una bona política turística seria aquella que potenciàs la qualitat abans que la quantitat, la que afavorís una millor distribució de la despesa turística, aquella que fos respectuosa amb el territori, la que promogués una millor distribució temporal de les estades turístiques. Tot el contrari del que es fa des del Govern balear.

Share This