EU afirma que el PP degrada absolutament la vida parlamentària

 

nin de cacaAl mateix temps que al Congrés de Diputats la majoria absoluta del PP denega totes les sol·licituds de compareixença de membres del govern, inclosa la de Rajoy per explicar l’escàndol del finançament irregular del PP descoberts pels papers de Bárcenas, al Parlament balear es viu la mateixa vergonya. Les instruccions de Bauzá són clares: el Parlament ha de ser únicament una cambra de convalidació de les decisions preses pel govern però s’ha d’evitar absolutament que serveixi per a debats polítics importants, per a controlar el Govern o per a debatre les propostes de l’oposició. D’aquesta manera es devalua absolutament la funció del Parlament com a major institució democràtica.

 

Des de l’11 de juny en què es va celebrar l’última sessió ordinària, el Ple del Parlament només s’ha reunit per a convalidar el decret del Govern que permet augmentar en dues plantes l’altura dels hotels de la Platja de Palma. Sens dubte, una mesura de gran contingut social i d’extraordinària urgència!

 

El proper dia 16 es tornarà a reunir davant la petició del Govern per a l’aprovació de dues lleis que no tenen cap urgència ni responen a necessitats de la ciutadania. En tot cas, poden respondre a interessos molt particulars, pitjor és encara la convalidació del decret llei. En canvi, es rebutgen sistemàticament totes les peticions de l’oposició de compareixences o de control del Govern.

 

Quina imperiosa necessitat  d’interès públics obliga a portar al Parlament l’aprovació d’una llei que té com a objectiu afavorir la pràctica de la caça per als menors? Quina necessitat tenim de regular per urgència, via decret llei, la possibilita de segui construint en urbanitzacions sense clavegueram?  Evidentment cap ni una, només respon a la necessitat del PP de quedar bé amb determinats sectors socials, però no a un interès general.

 

La majoria absoluta del PP ha posat de manifest el seu caràcter autoritari i antidemocràtic i el seu menyspreu absolut a la tasca parlamentària. No resulta sorprenent que vulgui reduir el nombre de diputats: en realitat els sobren tots, el que volen és reduir-lo a la mínima expressió i governar per decret i sense debat. Acabar amb la majoria absoluta del PP no és només necessari per a que es puguin impulsar unes altres polítiques, sinó que és una exigència d’higiene democràtica.

Share This