eurosfabriques15Segons les dades del Banc d’Espanya el deute bancari de la Comunitat entre el mes de juny de 2011 i el mes de març de 2013 ha passat de ser de 4.560 milions als 5.824 milions d’euros, un 27,5% en menys de dos anys! Això ha succeït mentre s’aplicaven les retallades més brutals que s’hagin practicat mai en democràcia i es produïa un augment molt considerable de la càrrega fiscal dels ciutadans i les empreses.

 

Aquestes dades ens demostren clarament el fracàs d’unes polítiques que tenen com únic i lamentable objectiu la reducció del dèficit públic, costi el que costi i caigui qui caigui. Aquestes polítiques produeixen misèria, desigualtat i patiment però no serveixen per aconseguir els objectius que anuncien com irrenunciables.

 

La destrucció d’ocupació, les rebaixes salarials i l’augment dels imposts sobre el consum fan retreure l’activitat econòmica i els ingressos per a l’Administració que aquesta activitat comporta. Les inversions públiques s’han reduït tant que a penes existeixen, la pèrdua de llocs de treball disminueix els ingressos i la capacitat de consum. Tot això fa que la reducció de la recaptació d’imposts sigui hagi davallat molt, tot i l’augment indiscriminat de la pressió fiscal que no pot compensar la davallada dels ingressos.

 

Per a Esquerra Unida la continuïtat de les receptes d’austeritat que venen imposades des de la Troika ha demostrat sobradament el seu fracàs, com es veu dramàticament a Grècia allà on fa més anys que es vénen aplicant, i és hora de canviar-les. Mantenir-les a pesar de la contundència d’aquestes xifres ens porta directament al desastre. Les dades de l’atur, de la pobresa, dels menjadors socials o la coneguda més recentment del descens de més d’un 20% de la despesa alimentària de les famílies són prou eloqüents. És hora de passar a unes polítiques que tenguin com objectiu principal la reactivació econòmica i la generació de llocs de feina qualificats. A més de ser més justes aquestes polítiques, generarien ingressos per a les administracions que serien més útils per a reduir el deute públic.

 

Per a EU és necessària també una nova política fiscal que en lloc de penalitzar indiscriminadament el consum es centri en les rendes més altes, amb poca fiscalitat, i amb el control del frau fiscal. No es pot permetre que mentre la gran majoria de la població pateix greus dificultats econòmiques augmentin els ingressos de les grans fortunes i es multipliquin les activitats de luxe.

Share This