La multa personal de 100 euros diaris està plenament justificada per les maniobres dilatòries

cifre i bauzaEl batle de Porreres, Bartomeu Cifre, es queixa de la injustícia de la resolució del TSJ que li imposa una multa personal per les seves dilacions en el compliment d’una sentència que obliga a la demolició d’una obra il·legal al seu municipi. Segons ell, els tràmits administratius són molt complexos i no li ha donat temps a executar la resolució judicial. Aquesta és la típica actitud dels alcaldes del PP que pensen (i, de vegades han encertat) que si deixen passar el temps sense fer res (això mateix pensa Rajoy) al final s’oblidaran del tema. Malauradament per a Cifre el Tribunal no pensa així i ja s’ha afartat de les preses de pèl municipal.

L’absurditat de l’excusa del batle s’evidencia si tenim en compte que la llicència il·legal es va donar fa 22 anys, i que la constatació judicial d’aquesta il·legalitat es va produir 20 anys enrere. Pel camí, com sempre, recursos i maniobres dilatòries per tal d’evitar restablir la legalitat. Però al tribunal ja se li ha acabat la paciencia, davant el flagrant incompliment de l’ordre peremptòria donada per una providència de desembre de 2012, que especificava que la demolició s’havia d’iniciar abans de l’1 de maig d’enguany i s’havia de finalitzar abans de l’1 de juliol. Res d’això s’ha fet i el batle encara és queixa!

Esquerra Unida celebra que el TSJ no permeti més dilacions i hagi començat a aplicar mesures coercitives com és la multa diària. El que s’ha d’assegurar ara és que la multa la pagui realment el batle de la seva butxaca, ja que ell és el responsable de no haver complit les disposicions legals, i que no intenti carregar-la al pressupost municipal, que no està per aquestes coses. I, sobre tot, esperam que serveixi perquè l’ajuntament actuï d’una vegada.

El batle també està preocupat per les indemnitzacions que s’hauran de pagar per la demolició d’una edificació, feta amb llicència municipal. Això és el que passa quan no es fan les coses correctament. També en aquest cas creiem que les indemnitzacions no han de sortir del pressupost municipal. Si ara tenen aquest problema és perquè la corporació municipal va donar una llicència que no era legal, i que no s’hauria d’haver donat mai. El que hauria de fer el batle, en comtes d’esquivar les resolucions judicials, es anar preparant la reclamació contra aquells que donaren la llicència: la indemnització no l’ha de pagar el poble de Pollença sinó aquells (i)responsables municipals que autoritzaren construccions en contra de la normativa.

Share This