Motius ideològics han portat al PP a autoritzar la destrucció d’aquesta zona humida

ses fontanelles necessiten proteccioEl Tribunal Suprem ha ratificat la sentència del TSJ de Balears per la qual es denegava la indemnització a l’empresa promotora del projecte urbanístic de ses Fontanelles. La sentència confirmada determina que la norma cautelar que va suspendre el projecte la passada legislatura, amb l’objectiu de preservar els valors ambientals de la zona, no va suposar un fet indemnitzable per a un projecte urbanístic que no comptava amb totes les autoritzacions. D’aquesta manera, la indemnització sol·licitada, de 6,3 milions d’euros s’ha quedat en no res.

Una vegada més es demostra que l’excusa del Govern per a no mantenir la protecció territorial: les elevades indemnitzacions, no es corresponen amb la realitat, sinó a una voluntat de seguir autoritzant projectes urbanístics encara que suposin el deteriorament o destrucció d’indrets molt valuosos.

Si bé és cert que d’haver-se mantingut la protecció de ses Fontanelles al final els promotors del projecte haurien pogut tenir algun tipus d’indemnització, aquesta hauria estat molt reduïda i circumscrita a les despeses que, de manera justificada, s’haguessin produït en la redacció del projecte. Això és el que ha passat molt recentment en la sentència en relació al camp de golf i urbanització associada de cala d’Hort a Eivissa. En aquest cas, amb un tramitació administrativa més avançada, ja que tenia llicència i s’havien iniciat les obres, la indemnització ha quedat fixada en 258.000 euros, a anys-llum dels 13,1 milions que demanaven els promotors.

Per tot això, EU afirma que la protecció territorial és perfectament possible sense que tengui uns costos inassolibles. Únicament la voluntat d’omplir de ciment tota la costa i altres indrets de gran valor per part del PP, és el que impedeix que la seva protecció sigui real. Però encara hi som a temps, la destrucció de ses Fontanelles no és inevitable, mentre no s’hagi produït una transformació irreversible es pot aturar.

EU crida a fer un últim esforç per part de totes les entitats proteccionistes i de les persones que estimen el nostre territorio, per tal d’evitar la desaparició sota blocs de formigó de la darrera zona humida de Palma. Les sentències judicials ens demostren que els costos econòmics de la protecció són infinitament menors que el valor ambiental dels indrets que es puguin salvar de la urbanització indiscriminada.

Share This