No obstant, la consellera considera com un èxit la gestió del Govern

persones depenentsLa consellera de família i serveis socials, Sandra Fernández, celebra com un èxit del Govern del PP el lleugeríssim augment de les persones que reben algun tipus de prestació en funció del seu grau de dependència. Emperò a la consellera se li ha oblidat dir que des que governa el PP el nombre total de persones que reben alguna prestació s’ha reduït. Com tampoc fa esment a que el govern de Mariano Rajoy ha endurit les condicions i ha eliminat prestacions, cosa que ha permès també valorat com un “èxit” de la gestió del Govern la reducció de persones amb dret a prestació que estan pendents de la seva efectivitat.

Fa falta tenir la cara molt dura per a valorar com un fet positiu el que ha estat l’eliminació del dret a rebre prestacions, com també per apuntar-se a una modificació temporal molt poc significativa oblidant l’evolució al llarg de tot el mandat del PP.

 

En qualsevol cas, des d’EU volem insistir en que les Illes Balears, com demostren tots els estudis, són una de les comunitats autònomes on pitjor s’aplica la llei de dependència i que els terminis per al reconeixement dels drets i de l’efectivitat d’aquest reconeixement són del tot inacceptables, fins el punt de que moltes persones que compleixen tots els requisits no poden gaudir de les ajudes perquè moren abans que l’administració les faci efectives.

 

No hi ha cap motiu de satisfacció de com s’aplica la llei a les Balears, sinó molts motius de preocupació, pel nombre tant escàs de persones necessitades que reben ajudes i per la gran tardança que han de suportar pel seu reconeixement. EU recomana a la consellera que abandoni el triomfalisme, que deixi de fer valoracions esbiaixades i que es posi a treballar de manera efectiva en favor de les persones que, pel seu grau de dependència, no es poden valer per elles mateixes i tenen el dret de rebre prestacions de les administracions públiques.

Share This