La Reforma Laboral i les mesures aprovades pel PP estan empitjorant les condicions de treball i els salaris

atur juliol 2013La publicació de les estadístiques del servei estatal d’ocupació dóna una reducció de persones inscrites al conjunt de l’Estat, en relació al mes anterior, de 84.866No obstant, encara hi ha més de 110.000 persones inscrites més que fa un any. La reducció del mes de juliol de 2013 suposa la segona millor dels darrers anys. En canvi, l’augment d’afiliacions a la Seguretat Social en el mateix període, es situa només en 32.890 que, en aquest cas, suposa la segona pitjor xifra.

 

Això vol dir que la creació real de llocs de feina és la xifra de les afiliacions. La resta, 31.976, són persones que ha deixat d’apuntar-seper haver emigrat, retornat als seus països, desanimats per la inutilitat d’estar inscrits o per qualsevol altre motiu. A més l’augment de les afiliacions estan relacionades exclusivament amb la temporada turística, la mateixa enquesta posa de manifest que si s’eliminàs l’efecte estacional, en comptes de reducció de l’atur registrat hi hauria un augment de 7.591 persones.

 

Sorprèn la diferència abismal entre les xifres d’aturats inscrits i la de persones sense ocupació de l’EPA: 1.300.000 persones, que fa que s’hagin de relativitzar molt les xifres del servei d’ocupació.

 

A més, continua la tendència a la degradació del tipus de contractes i de les condicions laborals i salarials. Els contractes indefinits només suposen el 6,39% del total, amb una reducció del 58,20% en relació al mateix mes de l’any anteriorAquest fet és una constatació més del fracàs de la Reforma Laboral que, segons ens deien havia de servir per augmentar la contractació indefinida.

 

Hi ha un augment imparable de les contractacions a temps parcial (41.874), que ja s’aproximen a les de temps complert (54.466).

 

Hi ha quasi 80.000 persones menys que cobrin prestacions que fa un any.

 

En conjunt, s’ha de dir que hi ha una alentiment de la destrucció de llocs de treball, però estam molt lluny de la creació neta de llocs de feina en termes interanuals. S’haurà de veure l’evolució dels propers mesos per saber si en consolida una part de les noves contractacions de temporada, o si torna a repuntar amb força el nombre de persones inscrites en demanda d’ocupació.

Més enllà de l’anàlisi estadístic mes a mes de les variacions dels diferents indicadors, el que és una realitat incontestable és que la crisi econòmica ha reduït molt substancialment la participació de les rendes del treball en el conjunt de l’economia espanyola. Això és així perquè no només s’ha reduït el nombre de llocs de feina, sinó que s’ha aprofitat també per a reduir els salaris, les indemnitzacions i les jornades, empitjorant en conjunt les condicions laborals i augmentat les diferències socials.

Les Illes Balears han deixat de ser capdavanteres en la reducció i se situen aproximadament en la mitjana estatal, conseqüència d’haver arribat al centre de la temporada turística i de que no es generin més contractacions de temporada. El que sorprèn extraordinàriament la  diferència brutal, molt superior a l’estatal, entre aquestes xifres i les de l’EPA del primer semestre, que quasi doblen el nombre de les persones inscrites (donava una xifra de desocupats de 130.700), cosa que hauria de ser un motiu d’anàlisi i de reflexió, ja que mostren una situació encara molt més dramàtica, però molt real, del drama de l’atur a la nostra Comunitat.

Share This