1315064420 afamL’única associació que atenia a Mallorca els malalts d’Alzheimer  i les seves famílies (Afam) tanca les seves portes, per no poder fer front als deutes i per la pèrdua de subvencions públiques i privades. Els deutes provenen bàsicament de les sancions per part del Consell Insular. Sense entrar en si les sancions estaven justificades, volem fer notar que resulta sorprenent que una institució com el Consell de Mallorca ofegui una associació que fa una tasca molt important, que complementa o supleix les obligacions públiques en relació a les persones que pateixen aquesta greu malaltia.

Sembla ser que les persones ingressades en el centre que gestionava Afam seran recol·locades en altres centres, però la funció de suport a les famílies que duia a terme aquesta associació desapareixerà amb la desaparició de l’associació . Aquesta funció de suport és importantíssima, ja que la malaltia d’Alzheimer, amb la pèrdua de la memòria i de la capacitat per a realitzar les funcions més elementals de les persones que la pateixen, suposa una llosa sobre les famílies dels malalts.

Amb la desaparició de l’associació també desapareix la feina altruista feta pels voluntaris de l’associació, que a partir d’ara no tedran lloc on desenvolupar la seva tasca solidària. És una pèrdua que la societat no es pot permetre, ja que suposarà una minva molt important dels ajuts que aportaven als malalts i les seves famílies.

A més de les sancions econòmiques, la desaparició d’Afam es deu a la manca de suport, via subvencions, institucional i d’algunes entitats financeres. La política de retallades, una vegada més, es fa sobre els més febles.

Esquerra Unida exigeix de les institucions, especialment del Consell de Mallorca, que no es deixi d’atendre els malalts d’Alzheimer i les seves famílies. La tasca meritòria que duia terme l’associació que ara desapareix s’ha de cobrir des de l’administració pública. El que no pot ser es que desaparegui el suport que rebien aquestes persones amb necessitats molt importants. Si des de les institucions no s’ha sabut assegurar el manteniment d’una associació que alleugeria les tasques públiques amb la seva aportació en base al voluntariat, aquestes tasques s’hauran de fer a partir d’ara directament per part de les institucions.

Share This