EU denuncia que l‘ajuntament de Palma asfixia econòmicament les associacions de veïns

El retard de la normativa de subvencions els impedeix programar activitats, amb la qual cosa l’ajuntament s’estalvia recursos

molinosL’ajuntament de Palma publicà la normativa de subvencions a les que poden optar les associacions de veïns el passat mes de juny, donant de termini per a presentar sol·licituds fins el dia 17 d’agost. El problema amb el que es troben aquestes associacions és que les activitats subvencionables s’ha de fer abans que acabi el mes de setembre. Amb aquest calendari és fàcil comprendre que és impossible que les associacions planifiquin la seva feina i organitzin activitats que, per altra part, no tenen cap seguretat de que acabaran essent subvencionades.

 L’ajuntament en realitat no té cap interès en promocionar les associacions de veïns, sinó que més aviat les vol asfixiar econòmicament, ja que no interessen les seves activitats ni la capacitat dels veïns d’auto organitzar-se i reivindicar millores pels seus barris. Amb aquest retard l’ajuntament pretén estalviar recursos, perquè és impossible que les associacions planifiquin i realitzin activitats que compleixin tots els requisits municipals en el termini de temps tant escàs del que disposen. D’aquesta manera l’ajuntament s’estalvia l’import de les subvencions i debilita el moviment veïnal.

Per a EU les associacions veïnals són un element fonamental per a cohesionar els barris i per a millorar la convivència i els serveis, qualsevol institució pública hauria d’afavorir la seva constitució i donar-los mitjans pel seu funcionament. La desaparició d’aquest tipus d’associacions o el seu debilitament és una pèrdua per a la democràcia participativa. És cert que el govern de Cort té la legitimitat que li han donat les urnes per a gestionar el municipi, però la democràcia no s’esgota en les convocatòries electorals cada quatre anys, sinó que s’ha de complementar amb la participació ciutadana i amb la capacitat d’auto organització popular.

Esquerra Unida reclama de l’ajuntament de Palma una major sensibilitat cap a les associacions de veïns, facilitant-los la seva tasca i col·laborant amb elles per la millora dels barris i de la convivència. És comprensible que en una època de retallades les subvencions no arribin a cobrir les necessitats d’aquestes associacions, el que no és comprensible ni acceptable és que es posin dificultats tant exagerades que les facin impossibles, i que posin en perill el funcionament normal de les associacions.

Share This