El Consell Consultiu desautoritza completament la pretensió del Consell de rescindir el contracte

 

mac - cimQue la recollida i tractament d’enderrocs a Mallorca genera problemes i és perfectament millorable és una evidència. Que el Consell, que és la institució encarregada de la seva gestió, ha de fer tot el possible per a millorar-la és una obvietat, però això no justifica qualsevol actuació; els governants han d’actuar amb prudència i amb coneixement de causa, demanant els informis que calguin als seus tècnics, per tal que les decisions que es prenguin estiguin avalades legalment i no tenguin marxa endarrere.

 

En aquest cas, sembla que s’ha actuat amb precipitació i sense avals jurídics suficients. L’obcecació per resoldre un contracte amb una empresa que no gestiona el servei amb l’eficàcia deguda, així com la voluntat de liberalitzar el servei ,a portat el Consell a fer un gran ridícul davant l’empresa, amb la desautorització feta per part del Consell Consultiu del procediment per a rescindir el contracte amb Mac Insular. D’aquesta manera s’ha perdut el temps i la feina feta pels funcionaris des d’abans que en el mes d’abril s’aprovàs inicialment l’expedient i es torna a la situació anterior agreujada.

 

Quan una empresa concessionària d’un servei públics no realitza la tasca correctament, o incompleix part de les seves obligacions, l’administració titular de la competència té molts mecanismes per corregir la situació: poden sancionar l’empresa i obligar-la a complir escrupolosament les seves obligacions; la rescissió del contracte és una opció dràstica que s’ha de situar a l’últim extrem, una vegada esgotades les altres alternatives i s’ha de justificar exhaustivament si no es vol quedar en ridícul, com li ha passat ara al Consell de Mallorca.

 

El problema que ha generat la caparrudesa i la ineficàcia del Consell l’acabaran pagant els usuaris del servei i el conjunt dels ciutadans. En comptes de d’eliminar o debilitar una empresa amb la que es tenen discrepàncies molt greus, aquesta actuació irresponsable del Consell li ha donat més força a l’empresa, ja que els seus arguments han quedat avalats pel màxim òrgan consultiu de Balears.

 

EU reclama del Consell de Mallorca un major rigor en la resolució dels problemes, actuant sense precipitació i sense que les fòbies poc racionals obnubilin el seu enteniment, actuar “a la brava” no sol donar bons resultats. El PP hauria de deixar de pensar que la seva majoria absoluta  li dóna dret a fer actuacions arbitràries prescindint del procediment administratiu, aquest revés els hauria de fer reflexionar, modificar la seva actitud i, per suposat, posar-se a treballar immediatament en la millora de la gestió dels enderrocs, però ho ha der amb humilitat i sense donar passos en fals que empitjorin la situació, com ha passat amb el frustrat intent de rescindir il·legalment un contracte en vigor.

Share This