Bauzá no es capaç d’acceptar posicions discrepants  ni dins el seu propi partit

mocio ajuntament de Mancor - TILLa croada espanyolitzadora i contra la llengua pròpia que duu a terme el PP des que governa Bauzá, no té límits. Per a imposar les seves posicions retrògrades no dubten a utilitzar qualsevol mitjà amb tal de aconseguir els seus objectius. Si als centres escolars els impedeixen aprovar els seus projectes lingüístics i educatius, destituint de manera fulminat els directors que, segons ells, no apliquen correctament les instruccions de la Conselleria d’Educació, cosa que ha provocat la dimissió de càrrecs nomenats pel mateix partit, ara li ha tocat el torn als batles i representants municipals del PP.

Bauzá no pot acceptar veus crítiques de la societat i molt menys de membres del seu partit, als que exigeix disciplina fèrria i acatament total de les consignes del Consolat. No pot permetre la rebel·lió protagonitzada per regidors del PP que als seus municipis voten contra l’aplicació del TIL tal com s’ordena des del Govern. Ignora que aquests regidors, molt més pròxims a la ciutadania dels seus pobles, no volen oposar-se al que és una posició molt majoritària en contra de la imposició del TIL, feta al marge del l’opinió de la comunitat educativa dels diferents centres escolars, que avisen de la impossibilitat d’aplicar-lo i del caos que es generarà amb aquesta imposició irracional.

La preocupació de Bauzá és extrema, ja hi ha hagut tretze municipis en els que el vot dels regidors del PP ha permès que s’aprovasssin mocions contra el TIL, i això no ho pot acceptar. Per evitar que aquesta rebel·lió s’estengui, ha convocat els batles i regidors del PP per “llegir-los la cartilla” i deixar-los ben clar el que han de votar. El Gran Inquisidor Bauzá no pot permetre que ningú es surti del guió establert i deixi de recolzar cegament el nou Evangeli del trilingüisme i de la “llibertat” (per a eliminar el català) educativa.

Els regidors del PP es troben en una disjuntiva important: ser fidels al sentiment majoritari dels ciutadans dels seu municipi, que els votaren; o acatar les ordres de Bauzá. Però les armes i l’obcecació del president són importants i ells ho saben: si el contradiuen no tornaran a anar en llistes electorals, hauran de decidir si per ells és més important la dignitat i la fidelitat als seus principis o la possibilitat de fer carrera dins el PP.

La repressió de Bauzá s’estén i es generalitza, ja no només va contra els docents, als que vol imposar la docilitat més absoluta, sinó que ara s’adreça contra membres del seu propi partit. Aquest home no té límits en la seva obsessió uniformadora i és un perill per a la democracia.

 
Share This