image

El gran incendi de la Serra de Tramuntana hauria de fer reflexionar sobre la correcció  de les mesures i la suficiència de mitjans

 

 

La valoració de l’incendi de la Serra de Tramuntana, dels mitjans disposats i de la política forestal sobre la prevenció que ha fet el comitè d’empresa de l’Ibanat, són prou contundents i s’haurien de tenir en compte per part dels responsables polítics. Afirmen aquest treballadors, coneixedors com ningú de la problemàtica dels incendis, que “per al Govern, la prevenció dels incendis no és una prioritat i ho ha demostrat”. També desmenteixen les afirmacions del Govern en el sentit de que les retallades de personals i mitjans no han afectat la capacitat de prevenció i d’intervenció davant els incendis.

 

 

Han estat especialment crítics en l’abandó de les tasques de prevenció. Front a l’espectacularitat de la participació de nombrosos mitjans aeris procedents de la Península, reclamen una tasca constant i menys vistosa de manteniment dels boscs, que redueixi la possibilitat d’incendis forestals i la gravetat dels mateixos quan arriben a produir-se. Molt clarament expliquen que si les tasques de prevenció s’abandonen al llarg d’un any, es perd la feina feta els últims deu anys.

 

 

 

El comitè desmenteix les afirmacions del Govern en el sentit de que les retallades no han afectat l’efectivitat dels mitjans contra incendis. Segons ells, la reducció del pressupost destinat a personal i mitjans ha estat de més d’un 13% en relació a l’any anterior, aquesta reducció necessàriament ha tengut un efecte negatiu. Al mateix temps que es reduïa el personal que treballa sobre el terreny, els treballadors denuncien la creació de dues places d’alts càrrecs, de dubtosa necessitat i sense funcions clares, amb uns salaris tant elevats que equivalen al d’un equip anti-incendis.

 

 

 

No és descartable que hi hagi alguna exageració en les afirmacions del personal de l’Ibanat, fruit del seu malestar laboral, però les seves afirmacions han de ser escoltades i s’han de valorar per part dels responsables polítics, ja que són les persones que es situen en primera línia i tenen uns grans coneixement de la matèria. No té sentit desfer-se en elogis en relació a la seva actuació i després ignorar-los completament, reduir-los el salari i disminuint la plantilla.

 

 

Més enllà de les primeres valoracions i de les afirmacions de gran operativitat i coordinació, el que toca ara és una reflexió serena i la voluntat d’adoptar totes les mesures necessàries per tal d’evitar la repetició de catàstrofes com aquesta.

 

 

 

Des d’EU valoram molt positivament la col·laboració ciutadana i les mostres de solidaritat de la societat mallorquina, que es va bolcar en ajuda dels damnificats i ara ho fa en favor de la regeneració dels espais cremats, però aquesta solidaritat no pot substituir la tasca continuada a llarg termini que s’ha de portar a terme des de les institucions. Per aquesta tasca, els treballadors públics com els de l’Ibanat han de jugar un paper fonamental i no es poden continuar reduint el seu nombre i les seves funcions.

 

 

 

EU ja va demanar la constitució d’una comissió no permanent específica per a estudiar globalment la problemàtica dels incendis forestals, consideram que aquesta proposta segueix essent completament vàlida. Una sola compareixença d’urgència (en la que no va participar el conseller Company) per explicar la magnitud dels mitjans utilitzat i les meravelles de la coordinació, és del tot insuficient, és necessària una reflexió en profunditat, disposant del màxim d’informació i amb la participació d’experts en les diverses matèries i dels sectors afectats, que analitzi des dels factors urbanístics al manteniment de les àrees boscoses, les mesures d’autoprotecció o l’establiment d’usos de la massa forestal que redueixin la seva perillositat a l’hora que donen alguna rendibilitat als seus propietaris. Juntament amb tot això, s’ha d’estudiar les necessitats reals de mitjans anti-incendis, establint els mínims dels quals no es pot abaixar. En definitiva, es tracta d’aprendre dels errors comesos per tractar d’evitar-los de cara al futur.

 

 

 

Share This