El Consell de Mallorca no pot bloquejar una reivindicació molt sentida pels sectors turístics de les illes menors

 

salom delgadoLa presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, s’oposa a la descentralització de la promoció turística i la seva transferència als Consells Insulars, al·legant dificultats de finançament. Sorprèn que la màxima representant de la institució insular renunciï a gestionar una competència tant transcendental per a una illa que viu bàsicament de la indústria turística, cosa que fa sospitar que, en realitat, Maria Salom, imbuïda del sentiment recentralitzador que impregna tota l’estructura del PP, no creu en la descentralització ni amb la necessitat de que la institució que ella mateixa presideix assoleixi el màxim de competències, que sempre podran ser gestionades amb major coneixement de causes per la seva proximitat als ciutadans.

 

No s’entenen les motivacions que pot tenir la presidenta del Consell per a renunciar a la promoció turística, cosa que no s’avé amb les funcions que se li suposa que hauria de reclamar. Si Maria Salom no creu que el Consell estigui capacitat per a gestionar aquesta competència, que l’Estatut li atribueix, no és digna de presidir-lo. Els consells insulars no han de ser unes institucions buides de contingut que es limitin a actuacions folklòriques i gestionar temes menors sinó que han d’actuar decisivament en els temes més transcendentals per a la ciutadania, i la promoció turística és un d’aquests temes i dels més rellevants.

 

L’actitud de Maria Salom podria impedir el compliment d’una promesa electoral i d’una obligació estatutària, cosa que no és acceptable de cap de les maneres. Segurament Salom creu que amb la política turística de Delgado ja n’hi ha prou per satisfer les demandes de les grans cadenes hoteleres de Mallorca, a les que semblen servir en exclusiva tant l’un com l’altra, però els interessos dels diferents sectors turístics són molt més amples i abasten altres sectors i altres territoris que no es senten representats per la política de Delgado.

 

La transferència de la promoció turística és una reivindicació molt sentida en amples sectors socials, especialment de les illes menors, que reclamen promocions específiques i diferenciades per a cada una de les illes, que no es senten representades per la promoció feta des del Govern, que no té en compte la diversitat. Aquest fet ha provocat la situació lamentable de que, juntament a la propaganda del Govern, s’hagin instal·lat estants promoguts per empreses privades i institucions insular per a poder promocionar segments turístics que no contemplava la propaganda oficial.

 

EU exigeix a Maria Salom que deixi de bloquejar el traspàs de les competències turístiques als consell insulars i que assumeixi les obligacions que li són pròpies, sense perjudicar les legítimes aspiracions dels altres consells insulars que reclamen la gestió d’aquesta competència a la que tenen dret per mandat estatutari.

Share This