Una Comunitat avançada necessita d’un sector públic potent que doni resposta a les necessitats ciutadanes

acomiadaments govern balearEl Govern Bauzá es plantejà, com a manera quasi única de retallar el dèficit, la reducció del nombre de treballadors públics i dels seus salaris, amb l’excusa d’una administració autonòmica sobredimensionada ineficaç i innecessària. Amb aquest argument s’han produït reduccions molt importants del nombre de treballadors públics de sectors tant importants com són la sanitat l’educació o la protecció territorial.

D’aquesta manera s’han degradat considerablement serveis essencials com la sanitat i l’educació pública o la lluita contra els incendis, ja que ha estat en aquests sectors en els que s’han produït la major part dels acomiadaments o amortització de places.

La fal·làcia de l’argument d’una administració sobredimensionada queda descoberta quan es veuen les dades del butlletí estadístic de les Administracions Públiques. Segons aquesta publicació oficial, el nombre de treballadors al servei de la Comunitat Autònoma ens situa entre les comunitats amb menor percentatge per nombre d’habitants i molt per davall d’altres comunitats amb un nombre d’habitants semblants a la nostra. Si la comparació la féssim amb els països més avançats del nostre entorn, dels que tenen les institucions més eficients, veuríem que lluny de tenir una administració sobredimensionada, en realitat el que tenim és una greu insuficiència de treballadors públics per poder atendre les necessitats dels ciutadans.

EU sempre a denunciat que darrere les afirmacions de que és necessari reduir les dimensions del sector públic, lluny de les afirmacions d’una major eficàcia que es solen aduir, s’amaga una intenció de reduir dràsticament l’Estat de Benestar i les conquestes socials, afavorint la privatització o eliminació de serveis, restringint les prestacions als sectors socials més necessitats. Aquestes polítiques tenen l’objectiu d’anar construint una societat cada vegada més dual, amb majors diferències socials, en definitiva, una societat més injusta.

Share This