retallades-sanitat-publicaLa despesa sanitària per habitant es desploma des que governa Bauzá

 

Les dades oficials del Ministeri de Sanitat deixen en evidència el Govern Bauzá: només en un any la despesa pública per habitant a les Illes Balears ha passat dels 1.463 euros a només 1.180. Aquesta reducció no és producte d’una millora de la gestió o a algun estalvi racional sinó a la retallada sistemàtica i indiscriminada de personals sanitari, mitjans terapèutics i serveis als ciutadans, amb una degradació gradual de la sanitat pública.

 

Una de les conseqüències més evidents d’aquesta degradació és l’augment exagerat de les llistes d’espera, però n’hi ha molts més, com la denegació de l’assistència sanitària no urgent als immigrants (amb els dramàtics efectes que ha tengut), la saturació de les urgències, la reducció del personal imprescindible per a l’atenció hospitalària o les dificultats de la interrupció de l’embaràs a les dones que ho sol·liciten legítimament.

 

No obstant, l’Indicador ministerial del sistema nacional de salut, encara indica un grau molt important de confiança de la ciutadania en el sistema públic sanitari, ja que les persones que poden excedir a ell, una vegada superada les llistes d’espera i sempre que no s’hagin estat excloses, poden gaudir d’un bon nivell assistencial per part dels professionals. Per això, des d’EU creiem d’una gran irresponsabilitat l’intent del PP de rebaixar el grau d’acceptació d’aquest sistema per afavorir la major presència del sector privat, que és el seu objectiu últim.

 

Per a EU, el manteniment i la millora d’un gran servei públic de salut és l’únic que pot garantit el dret a la salut de tots els ciutadans sense excepcions. Permetre o promoure la seva degradació no és únicament una irresponsabilitat, és un atac directe als drets socials que afecta molt especialment a les capes socials menys benestants, que ja han patit la pèrdua de gratuïtat de diversos serveis.

 

EU considera que la reducció, especialment si és de la magnitud de la que ha practicat el PP, de la despesa sanitària, suposa una agressió que no és justificable per les mesures d’austeritat, les retallades s’han de practicar en altres sectors sense que s’afecti el dret bàsica a la salut.

 

Share This