Acabar amb els privilegis dels paràsits del sistema seria més eficaç contra la fam que oferir les sobres dels rics

Reina Sofia Banco AlimentosLa família reial fa aigües per tots els costats i ja no sap què fer per intentar recuperar un mínim de credibilitat, davant el desprestigi que s’ha guanyat a pols. Aquest estiu el Rei quasi no ha utilitzat la residència que li pagam generosament els ciutadans de les Balears; el gendre no ha volgut comparèixer per Palma degut a que és l’indret d’una bona part de les seves malifetes i la seu del jutjat que porta la instrucció penal contra ell; la resta de la família només s’ha deixat veure breument intentant aparentar que encara són una família; només la Reina ha decidit quedar-se a Palma gaudint de l’estiu mallorquí i de la luxosa residència.

La Reina ha tractat de justificar les seves vacances estivals, continuació de les permanents vacances inherents al seu càrrec, acudint a actes “socials” (de cròniques de societat) i “benèfics”. En aquest sentit hem de valorar la visita al banc d’aliments, volent aparentar una preocupació per les persones amb problemes alimentaris o que passen fam, unes persones que són les víctimes innocents d’un sistema social i polític injust que té en la Monarquia el seu màxim exponents. Però la Reina ha anat una mica massa lluny amb el seu afany “caritatiu”, quan ha proposat que es destinin les sobres dels menús que es serveixen a bord dels creuers que atraquen al port de Palma per destinar-les al banc d’aliments.

Si la Reina no té cap idea millor que oferir s’hauria de quedar callada; la generosa assignació que rep no l’obliga a fer el ridícul, però no se li pot permetre que ofengui les persones que són víctimes d’aquesta estafa inhumana que li diuen crisi econòmica. Aquestes persones tenen dret a rebre assistència de les institucions públiques que asseguri el seu sosteniment, però això s’ha de fer amb aliments que reuneixin totes les garanties, no amb el que sobri dels àpats dels clients dels creuers turístics, no es tracta d’alimentar-los amb sobres o residus de les seves consumicions.

Per a EU el que s’ha de fer és un canvi radical del sistema polític i social, un canvi que signifiqui posar en primer terme les necessitats dels ciutadans i que eviti que una coll d’aprofitats s’enriqueixin cada vegada més a costa de les penúries de la majoria de la població. En aquest canvi necessari s’haurien d’eliminar els paràsits que viuen dels pressuposts públics sense que aportin res. La llista de paràsits és mol llarga però, sens dubte, està encapçalada per la institució més inútil i més antidemocràtica: la Monarquia. Ja que no aporten cap servei útil a la societat, el mínim que se’ls pot demanar és que no ofenguin les persones que passen necessitat.

Share This