emt palma eu exigeix una investigacióLa secció sindical d’UGT de l’Empresa Municipal de Transport de Palma ha presentat unes denúncies sobre el funcionament d’aquesta empresa que mereixen una investigació amb profunditat i  la determinació de responsabilitats polítiques, si fos el cas. Segons UGT, el director d’operacions nomenat recentment ha imposat uns horaris impossibles de complir i que generen tensió entre els treballadors de l’EMT i els usuaris d’aquest transport públic, que ha vist reduïdes les seves freqüències i que en ocasions no s’atura a les parades senyalitzades per excés d’ocupació dels vehicles o per la necessitat de complir uns horaris impossibles.

 

L’obsessió dels gestors del PP per a reduir el dèficit els ha portat a decisions extremes d’augment de les tarifes i reducció de les freqüències, que ha empitjorat molt substancialment el servei que presta aquesta empresa pública i ha reduït considerablement el nombre d’usuaris. Pel que es veu ara, també ha empitjorar considerablement les condicions de feina dels seus treballadors i ha generat conflictes entre ells i els usuaris.

 

Segons denuncien els sindicalistes i corroboren els ciutadans, les línies que han sofert un a major degradació són les dels barris perifèrics de Palma, mentre que es manté un servei acceptable a les zones turístiques. Aquest fet s’agreuja quan hi ha conductor de baixa laboral, ja que no es supleixen i s’han de distribuir els passatgers entre la resta d’autobusos, provocant retards inacceptables.

EU reitera que la funció d’una empresa pública com l’EMT no és la d’evitar el dèficit sinó la de donar un servei, molt necessari, a la ciutadania. Millorar els comptes d’explotació per la via d’augments exorbitants de les tarifes, de reducció de les freqüències i de sobre explotació dels seus treballadors només porta a degradar el servei i, tal com ja està passant, a reduir el nombre d’usuaris davant les greus deficiències que presenta.

 

Des d’EU pensam que s’ha d’actuar exactament de la manera contrària, és a dir, millorant el servei i les freqüències, de tal manera que també augmenti la satisfacció dels usuaris, que cada vegada utilitzin més aquest transport públic. D’aquesta manera hi hauria una major utilització del servei que al final també suposaria una millora econòmica de l’empresa.

 

Per últim, EU exigeix una investigació a fons de les denuncies de la secció sindicals d’UGT, amb la intervenció de la inspecció de treball, al mateix temps que l’obertura d’un debat públic entre les organitzacions socials i polítiques i les associacions veïnals per a definir quin és el paper que ha de jugar l’EMT per a garantir la mobilitat del conjunt dels ciutadans de Palma.

Share This