És inacceptable que es redueixin els efectius de la inspecció a l’època de major activitat econòmica

frau laboral a hosteleriaEls sindicats de classe han plantejat més de 100 denúncies davant la inspecció de treball per la contractació de “becaris”, treballadors amb contractació en pràctiques, que substitueixen la feina dels treballadors fixos, amb horaris molt superiors a les que tenen acordades amb els seus centres d’estudis. Aquest frau és simultani al que es produeix en les contractacions a temps parcial, que en moltes ocasions es corresponen a jornades completes, i a la proliferació d’hores extra, per superar la jornada legal, que no es retribueixen legalment ni es cotitzen.

Aquestes irregularitats s’estenen a diversos sectors laborals, però tenen una incidència especial en els treballs de temporada, especialment a l’hostaleria. Ja l’any passat es detectaren hotels en els que el frau era massiu, i enguany s’ha descobert que a un hotel en el que més d’un terç de la seva plantilla estava format per treballadors en pràctiques.

La situació no és nova, però s’agreuja cada any, i no hi ha una resposta per part de l’administració davant una situació que és la causa principal de que encara que arribin més turistes l’augment de les contractacions siguin molt poc significatives i de que les poques que es produeixen, generalment siguin de menor qualitat o vulnerin els drets reconeguts dels treballadors.

EU ve reclamant reiteradament que s’augmentin les dotacions de les inspeccions laborals i d’hisenda, especialment a l’època de major activitat econòmica que és la temporada turística. Això no suposaria una despesa important per a les administracions i, en canvi, generaria uns ingressos molt considerables per les cotitzacions socials i els imposts que es recaptarien, a més dels provinents de les sancions. A l’hora redundaria en una millora de les condicions laborals de les plantilles, amb una reducció dels abusos i en un millor servei als clients.

Però les administracions del PP actuen exactament en el sentit contrari del que seria exigible. Segons denuncien els sindicats l’activitat de la inspecció de treball es redueix en els mesos d’estiu per les vacances de molts inspectors, fet que fa que la plantilla quedi encara més reduïda. Aquesta situació pot no ser problemàtica en territoris continentals amb una economia que no sigui de temporada, però és una aberració en una comunitat com la nostra, en la que la seva especialització turística porta a una punta d’activitat precisament en el mes en que les administracions no estan operatives. De fet, en altres èpoques el que es feia, amb molt bons resultats, eren acords amb altre comunitats per al desplaçament temporal d’inspectors de la Península que col·laboraven amb la dotació local.

Possiblement la submissió total del Govern als interessos de les grans cadenes hoteleres, a les que permeten saltar-se la legalitat quan no els fan lleis a mida, estigui entre les causes d’aquesta inactivitat inspectora que afavoreix els abusos que es cometen als hotels, però aquesta actitud per a EU és inacceptable, per la qual cosa seguim reclamant la dotació suficient de la inspecció i l’actuació decidida en els sectors en els que es troben les grans bosses de frau.

 

Share This