La resposta del Govern davant aquest problema és del tot insuficient

 

malnutricioSegons la Defensora del Menor, a les Illes Balears ens aproximam a la xifra de 1.500 menors que depenen dels serveis socials públics per a tenir garanties d’una alimentació suficient. Segons reconeix, aquesta xifra està lluny de reflectir la totalitat de menors que necessiten ajudes alimentàries que, en bona part, la reben d’ONG, de les parròquies o de les famílies i de els veïns. La realitat esfereïdora de l’augment de la pobresa en una societat que, per altra part, fa ostentació de l’opulència, fa que moltes famílies no tenguin assegurat el sostén bàsic. Aquest fet afecta amb major virulència als infants, però abasta totes les edats.

 

Pel que fa a les ajudes públiques, és bàsicament des dels serveis socials dels ajuntament que es detecten els dèficits de nutrició i posen algun tipus de remei a la situació. En canvi des del Govern, fins ara ha mancat la sensibilitat i la voluntat política de pal·liar les situacions  de penúria alimentària. Abans de la remodelació del Govern no hi havia ni conselleria de benestar social, ara n’hi ha una però no compte amb pressupost ni programes per atendre les necessitats alimentàries. Tampoc és fa, al contrari del que passa a altres comunitats, des de la conselleria d’Educació, que ni tant sols paga amb un mínim de diligència les ajudes de menjador concedides. Ara el Govern planteja la creació d’un Observatori sobre les necessitats alimentàries, però el que es necessita no és observar, sinó actuar d’una manera urgent per a cobrir les necessitats bàsiques de la població amb més dificultats.

 

El Govern no té programes propis d’actuació i la seva col·laboració amb les ONG que atenen necessitats que haurien d’estar cobertes des de les institucions públiques és molt escassa. De fet, aquest any diverses associacions han hagut de tancar portes per manca de suport públic a les seves activitats altruistes.

 

EU reclama del Govern una actuació decidida en favor de les persones més necessitades, amb mitjans propis o subvencionant les associacions que fan una feina molt meritòria. El que no pot ser és presumir del dinamisme econòmic  i de l’augment dels ingressos procedents del turisme, mentre hi ha tanta gent que s’ho passa malament i no rep cap tipus de suport públic. S’ha de canviar absolutament l’ordre de prioritats, s’ha de deixar de subvencionar allò que no és prioritari o que suposi activitats elitistes, i posar en primer terme atendre les necessitats socials.

 

 

Share This