Aquest estiu, ja s’han produït diversos accidents

foto Ctra. accés a Cala MesquidaL’abandó de la carretera que uneix la urbanització Cala Mesquida amb la rotonda de Capdepera, suposa un perill important per a totes les persones que circulen per ella al llarg de tot l’any, però especialment els mesos de l’estiu quan s’augmenta de manera molt considerable la intensitat de trànsit, tant per part dels turistes, com dels residents que es dirigeixen o retornen dels seus centres de treball a Cala Mesquida.  De fet, ja s’han produït diversos accidents de circulació

EU de Capdepera denúncia específicament dues deficiències greus d’aquesta carretera. En primer lloc, la manca de qualsevol tipus de protecció en relació al torrent adjacent a la carretera en un tram que inclou una corba perillosa, que fa que en cas d’accident o de pèrdua del control del vehicle, sigui molt provable precipitar-se a aquest torrent.

El segon és la manca de manteniment de la senyalització horitzontal en un tram molt important de la carretera en el que la línia divisòria dels carrils ha desaparegut o està tant despintada que quasi no es veu. Aquest fet suposa un risc important especialment en hores nocturnes, que és el moment en que molts treballadors retornen als seus domicilis. Aquest fet, juntament a la resta de característiques de la carretera fa que hi hagi un risc important de col·lisió frontal entre vehicles per la manca de visibilitat de la línia divisòria.

EU de Capdepera considera de la màxima urgència, ja que ens trobam en les dates de major ús, que l’ajuntament de Capdepera solucioni aquests dos problemes, que tenen un cost econòmic molt escàs, són fàcils de resoldre i augmentarien la seguretat, evitant accidents. Posteriorment, amb major disponibilitat de temps, s’hauria de fer un projecte global de millora de la carretera, amb un projecte redactat per tècnics solvents després d’escoltar l’opinió des usuaris, que són els que millor coneixen els punts més conflictius.  per a detectar els punts més conflictius.

 

Share This