Exigim del Govern un comportament democràtic i l’acatament de les decisions judicials

el Govern Balear no respecta la divisió de poders i ataca lEstat de DretEl Govern ha rebut una gran garrotada jurídica amb la suspensió cautelar de l’aplicació del TIL, que ha provocat l’oposició de tota la comunitat educativa i és la causa principal de la convocatòria d’una vaga indefinida. Però aquesta decisió judicial, lluny de fer reflexionar el Govern, l’ha portat a accentuar el seu caràcter antidemocràtic i autoritari i anunciar un nou decret que substitueixi el decret suspès.

No hi pot haver menyspreu més important a la divisió de poders i a la funció dels jutges i tribunals que la que anuncia el Govern. No acatar una sentència i utilitzar d’una manera fraudulenta les seva capacitat de dictar normes, és la major manca de respecte que pot tenir un executiu. La norma dictada pel Govern serà tant il·legal com la que ara s’ha suspès, però el Govern vol guanyar temps per seguir imposant les seves normes antidemocràtiques, esperant que la lentitud de la justícia no es pronunciï fins que el desbarat jurídic que perpetren no hagi produït efectes irreversibles.

Lògicament, aquesta nova aberració autoritària encara encendrà més el malestar dels docents i radicalitzarà les postures, en un moment en que la indignació ja és molt important. Amb aquesta actuació el Govern actua com un piròman que aboca més combustible al foc.

EU exigeix del Govern l’acatament de la resolució judicial i la renuncia a l’aprovació d’un nou decret . No fer-ho així demostraria la manca de respecte absolut a les normes democràtiques i el situaria a nivell de les repúbliques bananeres. Els efectes d’aquesta decisió, caurien de manera demolidora sobre el nostre sistema educatiu i accentuaria la crispació de l’estament educatiu amb efectes impredictibles.

Share This