La sentència del TSJ que anul·la la concessió de Sóller hauria de fer reflexionar el consistori

privatitzacio-aiguaL’equip de govern de l’ajuntament d’Inca continua l’expedient de privatització del servei municipal d’aigua, sense cap necessitat objectiva i en contra de l’opinió de l’oposició municipal i molts veïns. Ja s’han obert les ofertes de les 4 empreses que es presenten a la convocatòria, amb la sorpresa de que algunes d’elles ofereixen millores que sobrepassen en molt els mínims de les exigències municipals. Aquesta situació seria de difícil explicació si l’ajuntament hagués expressat clarament les necessitats municipals per a la millora del servei i si s’hagués quantificat correctament el cost de la gestió i de les millores que s’havien de portar a terme en la xarxa de subministrament.

Tot indica que l’ajuntament no ha fet una valoració acurada de les necessitats del servei ni de les millores que s’han de fer a les infraestructures públiques. O bé han sobrevalorat els costos, o s’han presentat ofertes temeràries per part de les empreses. Les dues coses són molt perilloses ja que, en el primer cas, suposaria permetre uns guanys exagerats, a costa de l’erari públic, de la gestió de l’aigua, i en l’altre, es corre el perill d’una fallida de l’empresa o de la necessitat de renegociar el contracte per tal d’evitar talls en els subministrament. Totes dues són opcions indesitjables que redundaran en perjudici dels habitants d’Inca.

EU sempre ha mantingut que la privatització no era necessària ni convenient i que la decisió de privatitzar el servei municipal era conseqüència de posicions ideològiques, però no de cap estudi seriós que justificàs aquesta opció. Els fets ens han donat la raó fins i tot abans del que esperàvem. Ha quedat molt clar que l’ajuntament d’Inca no sap el que es porta entre mans i que pega pals de cec.

Davant d’aquesta situació, l’única actitud lògica és tornar endarrer la convocatòria i renunciar a la privatització, que no solament no és necessària, sinó que la manca de criteri de l’equip de govern de l’ajuntament d’Inca ens fa sospitar que pugui generar conflictes i recursos. L’ajuntament d’Inca hauria d’aprendre del que ha passat a Sóller, allà on el TSJ ha anul·lat la concessió municipal 8 anys després d’haver-se produït, amb la gran problemàtica que això pot generar; o de l’ajuntament de Manacor que, encara que sigui de manera temporal, ha hagut de resoldre el contracte amb l’empresa privada que el gestionava i tornar a municipalitzar el servei de subministrament d’aigua.

La gestió privada, en contra del que afirmen sense cap prova els defensors del liberalisme a ultrança, no és necessàriament més eficient que la pública. Al contrari, és generadora de conflictes i provoca encariment del servei pels guanys, legals o extra legals que han de tenir els gestors privats i que, massa vegades, s’estenen als gestors públics que aproven les concessions. La millor garantia de funcionament correcte és la gestió pública i responsable d’un servei que és bàsic per a la població. Clar que perquè això sigui possible, és necessària la voluntat política i l’estudi acurat de les necessitats de la població, així com de les opcions que permeten minimitzar costos. És molt més fàcil per a un ajuntament irresponsable deixar en mans d’empreses privades la gestió dels serveis públics, i que paguin els ciutadans. D’aquesta manera s’estalvien maldecaps, però no asseguren que aquests serveis siguin de qualitat ni que es presti al menor preu possible.

Share This