Els usuaris cada vegada més descontents amb la reducció de freqüències i els canvis d’itineraris

Tot això s’afegeix a l’augment desorbitat de les tarifes

EMT Palma-400x300Els usuaris del transport públic, que gestiona l’EMT, de Palma estan cada vegada més descontents. Aquest fet queda clarament demostrat amb l’augment espectacular (un 149%) que s’ha produït del nombre de protestes per escrit que s’han presentat des del mes de maig, moment en què es va produir la reducció de freqüències. S’ha de tenir en compte que el nombre de protestes que es presenten per escrit és una ínfima part de les que es generen i que la immensa majoria d’elles es produeixen directament als conductors, que pateixen les conseqüència de la mala gestió de l’empresa.

Juntament amb la reducció de freqüències i el canvi injustificat d’alguns trajectes, l’augment de les tarifes ha fet que hi hagi una reducció molt important del nombre de residents que utilitzen aquest servei públic. Això no passa perquè no sigui necessari, sinó que la reducció de freqüències el fa ineficaç i l’augment del cost inabastable per molts segments de la població que han vist reduïts considerablement els seus ingressos. La política de reduir costos, a més de ser socialment injusta, és suïcida econòmicament, al final la manca d’usuaris farà que ni els augments de tarifes ni les retallades compensi la manca d’ingressos dels usuaris. De moment, els turistes compensen en part la pèrdua d’usuaris autòctons (una vegada més sembla que el PP només governa en favor dels hotelers) però quan acabi la temporada la pèrdua d’usuaris serà molt important.

EU reclama una gestió de l’Empresa Municipal de Transport de Palma que atengui de veritat les necessitats ciutadanes, que faci cas a les protestes dels usuaris i que doni el servei que la ciutat necessita a uns preus raonables. En comptes de retallades del servei el que s’ha de fer és millorar-lo. D’aquesta manera tots sortiríem guanyant: els usuaris perquè tendrien un millor servei i el conjunt dels ciutadans perquè la ciutat patiria menys embussos i menys contaminació. Per últim l’EMT tendria nous ingressos per al major utilització dels busos. És cert que això no garantiria que no hi hagués pèrdues, però s’ha de tenir en compte que estam parlant d’un servei públic fonamental, que no té com objectiu els guanys econòmics, sinó les necessitats ciutadanes, si és necessari subvencionar-lo s’haurà de fer, com passa a totes les ciutats modernes amb gestors públics preocupats pel benestar dels seus conciutadans.

Share This