La fal·làcia de reduir despesa amaga la intenció de reduir la proporcionalitat

 

Retirar el sou als parlamentaris faria que només els rics puguin ser diputats

 

Jose-Ramon-Bauza-contra-la democraciaA Bauzà li molesta el Parlament, com li molesten altres institucions de la democràcia com el Consell Econòmic i Social o el Consell Consultiu. També li molesten els tribunals que actuen amb independència i controlen i corregeixen les decisions de l’executiu. Per això ha eliminat el primer, menys prea i tracta de condicionar el segon i ignora les sentències i resolucions dels tercers.

El menyspreu absoluta de Bauzá a la democràcia parlamentària ha quedat palès aquesta legislatura en que ha ignorat completament aquesta institució democràtica fonamental. S’ha negat a comparèixer, a donar explicacions, a permetre la constitució de comissions d’investigació i ha governat per decret llei de manera sistemàtica burlant la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i les competències del Parlament. L’últim d’aquests decrets llei l’ha fet per esquivar el control judicial de la legalitat. Tot això seguin la línia de la seva ma dreta, els conseller dels testicles de cérvol, “sin complejos”…i sense vergonya.

 

En realitat Bauzá el que voldria és que el Parlament desaparegués i que no hi hagués el més mínim entrebanc a la seva manera de governar, el mètode “ordeno y mando”. Com no pot fer-ho, proposa la fórmula “revolucionària” de reduir el nombre de diputats. Amb l’excusa de l’estalvi, intenta reduir la qualitat de la democràcia i apuntalar el bipartidisme, un sistema que fa aigües per tots els costats. Vol fer una reducció dràstica del nombre de diputats que beneficiaria descaradament els partits majoritaris, tractant d’evitar que els minoritaris puguin entrar al Parlament, seguint l’estela de la reforma de Gabriel Cañellas.

 

EU s’oposarà frontalment a qualsevol reforma de la llei electoral que tracti de reduir la representativitat del Parlament. Si es produeixen canvis han d’anar en sentit contrari, millorar la representativitat i reduir el plus de representació que dóna l’actual llei electoral, que dóna un Parlament que no reflecteix correctament les diferents opcions polítiques que hi ha a la societat balear, basta veure que un partit com el PP gaudeix d’una majoria més que absoluta havent obtingut bastant menys del 50% des vots ciutadans.

 

EU no s’oposa a revisar la composició del Parlament, sempre que sigui per a millorar la proporcionalitat, però mai donarà suport a propostes demagògiques i interessades com les de Bauzá, que el que vol és treure’n benefici partidista. Per altra part, volem recordar que l’actual composició respon a un pacte polític i territorial molt difícil d’aconseguir i per a modificar-lo seria necessari obtenir un grau de consens semblant entre les diferents forces polítiques i no reobrir greuges territorials com fa la proposta de Bauzá.

 

Si Bauzá volgués aconseguir un gran acord per a modificar la composició del Parlament, no plantejaria una proposta concreta i tancada, sinó que sondejaria les diferents forces polítiques per veure si ha possibilitats d’acord, ja que ni tant sols amb l’amplíssima majoria de la que gaudeix en aquest moment, que no repetirà, pot modificar la llei electoral, que exigeix una majoria qualificada.

 

Pel que fa a la reducció de sous del Parlament, EU vol recordar que ja a la legislatura 1.999-2.003 proposarem que només cobrassin un salari els diputats amb dedicació exclusiva. La proposta no va sortir per l’oposició dels altres partits representats al Parlament, especialment el PP. EU creu que és una vergonya que hi hagi diputats que cobren un sou complet i mantenen activitats econòmiques que els generen altres ingressos, per aquí s’hauria de començar a actuar, però ni Bauzá ni el seu grup parlamentari ha volgut modificar la situació. Com també és una vergonya que el president del Govern mantengui, al marge de la llei, una oficina de farmàcia que factura al Govern i que té uns ingressos que són el doble de la mitjana. O que diputats que cobren un sou dels consells o ajuntaments també cobrin dietes d’assistència per acudir al Parlament. Fins i tot el president del Govern té una assignació per a complir una de les seves primeres obligacions que és comparèixer al Parlament, i no  consta que hagi renunciat a ella.

 

Aquestes mesures d’austeritat les ve  proposant sense èxit EU des de fa temps i n’hi ha moltes més que es poden aplicar. El que no es pot fer és retirar la percepció d’un sou digne per poder exercir la funció parlamentària a tots aquells diputats que tenen una dedicació real i excloent a aquesta tasca. Això seria deixar únicament en mans de les persones riques la possibilitat de dedicar-se temporalment a la política, o tornar a la lamentable època en que només es cobrava per assistir a actes parlamentaris i aquest es convocaven sense cap necessitat només per poder cobrar les dietes.

EU creu que la composició del Parlament només es pot modificar després d’un debat ample amb les forces polítiques i socials, i sempre haurà de ser per apropar-lo a la ciutadania i millorar la proporcionalitat i representativitat. Des d’EU estam disposats a encetar aquest debat i fer arribar les nostres propostes, i escoltar les dels altres, des d’ara mateix. En aquest sentit, iniciarem una ronda de contactes amb organitzacions polítiques i socials sense excepció.

 

Share This