Esquerra Unida de Palma proposa una comissió d’investigació per identificar les persones afectades i depurar responsabilitats

mateu isern 2013La dimissió sense massa explicacions d’Enrique Calvo, Director General de la Policia Local de Palma, degut a la seva imputació penal per un suposat delicte de frau en oposicions internes del cos policial, segons Esquerra Unida de Palma, exigeix que el batle de Palma –institucionalment el màxim responsable de la Policia Local- respongui a una sèrie de preguntes que van més enllà del fet de manipular oposicions.

En primer lloc, Mateo Isern ha de comparèixer públicament per donar explicacions del model de seguretat ciutadana que està aplicant a Palma. Aquesta pregunta duu associades altres, com quins mitjans i quins procediments s’estan fent servir per facilitar que determinats membres del cos puguin ascendir en l’escala de comandament.

Davant la gravetat dels fets dels que són objecte de la investigación, Esquerra Unida de Palma creu que és absolutament inevitable la creació d’una comissió d’investigació que serveixi per indentificar a totes les persones implicades en el cas, siguin càrrecs polítics o policials, i que ajudi en la necessària depuració de responsabilitats.

Així mateix, Esquerra Unida de Palma demana al senyor Isern sobre quines mesures cautelars es prendran en els casos dels beneficiaris d’aquesta oposició investigada o si es mantindran en els seus nous càrrecs com si les accions judicials no tinguèssin importància.  

El que és una gran evidencia, són les queixes tant de les entitats ciutadanes com d’un nombre considerable de policies que veuen com el gruix dels recursos es destina a un grup d’agents que potencien intervencions de carácter repressiu contra els més desafavorits en lloc d’orientar la tasca policial cap a la pedagogia i a les vertaderes necessitats de la ciutadania com és l’atenció propera als barris.

Una de les coses que ha destapat aquest cas és la necessària reivindicació d’una Policia Local de Palma propera i veritablement ciutadana en contraposició al deteriorament que aquest servei públic està sofrint en àrees emblemàtiques com és la Policia de Barri, les tasques en materia de prevenció o les relacions amb les entitats ciutadanes.

 
Share This