La Conselleria Educacio hauria de rectificarLa conselleria d’Educació del Govern està demostrant una molt preocupant incapacitat pel diàleg. Davant la convocatòria d’una vaga indefinida del sector educatiu, provocat per les seves imposicions, arbitrarietats i autoritarisme, ha estat incapaç de fer la més mínima cessió o qualque gest que servís per retallar la tensió.  Al contrari, imposa uns serveis mínims completament abusius i es nega a reconsiderar la sanció contra els directors d’instituts de Maó.

La prepotència de la Conselleria i de tot el Govern, fa que cada vegada siguin més els sectors que creuen que la vaga és una necessitat : la totalitat dels sindicats, superant anteriors divisions, i la majoria de les organitzacions de pares i mares recolzen aquesta convocatòria, mentre que la major part de la població, segons diuen les enquestes, no accepten la implantació del TIL d’aquesta manera precipitada i sense comptar amb recursos suficients.

El menyspreu del Govern del PP cap a tots els que no pensen com ell i cap a totes les institucions és extrem i demostra una supèrbia fora del mida. Ni les advertències del Consultiu, ni les resolucions judicials, ni els arguments dels diferents sectors educatius, ni els acords dels diversos consells escolars han servit per a fer rectificar una conselleria absolutament autoritària que es troba fora de la realitat.

Tot això porta a un inici del curs escolar absolutament caòtic, a uns docents desanimats, a uns pares que no saben quins llibres han de comprar, ni amb quina llengua hauran d’estudiar els seus fills les diferents assignatures, i a uns alumnes que no rebran les primeres classes i que, juntament amb els docents, son els principals damnificats d’aquesta política absurda.

El ciutadans de les Illes Balears no es mereix aquest atac per part d’uns governant incompetents, que es troben imbuïts d’un sentiment de superioritat que els fa que no escoltin cap opinió diferent de la seva, per més raonable que sigui. Uns governant que porten al desastre al nostre sistema educatiu.

EU exigeix una rectificació amb caràcter immediat de la Conselleria d’Educació. Una rectificació que porti a la supressió de les sancions, a la renuncia de la via impositiva per a l’aplicació del TIL,  al respecte a les decisions judicials i a la renúncia a governar per decret llei, al mateix temps que obri unes negociacions urgents amb els representants del món educatiu, amb la voluntat sincera d’arribar a acords per aconseguir una aplicació escalonada i raonable de la tercera llengua, d’atendre les reivindicacions dels docents i de les mares i pares que posi seny en aquest conflicte, i que elimini la crispació i el caos que ha generat per l’actitud dictatorial que ha demostrat fins ara.

 

Share This