Per Carmona: “l’anunci de l’atac a la llibertat de càtedra a només unes hores de la vaga indefinida és una actitud pròpia dels que cerquen el caos i la màxima confrontació”

 

Des d’EU ens demanam quins continguts hauran d’aportar o eliminar les editorials per passar la censura prèvia

banner vaga 16S-13

 

La deriva autoritària del PP balear sembla no tenir límits. Ara estan preparant reinstaurar la censura prèvia, en aquest cas en els llibres de text, que ens porta a l’època de la dictadura feixista.

 

A unes hores de la Vaga indefinida a l’educació i amb els ànims ben crispats, la Conselleria en comptes de procurar el diàleg encén encara més els ànims de la Comunitat Educativa, anunciant que instaurarà un registre de llibres de text admesos, dels quals exclourà tots aquells que no responguin als estàndards ideològics d’aquest partit, (de l’extrema dreta). També sembla que és una passa per a introduir la “llengo baleà” i seguir atacant la unitat de la llengua catalana.

 

Per EU el PP vol imposar el seu control ideològic sobre l’ensenyament  la qual cosa atempta contra els principis més elementals democràtics i pedagògics, en aquest cas pretén regular el que fins ara havia estat en mans de la llibertat de càtedra i regulat pels departaments didàctics i els Consell Escolars.

 

L’obligació d’incloure les modalitats lingüístiques de cadascuna de les illes en els llibres de text pot portar  a situacions aberrants. A ningú no se li escapa que són diferents en totes elles i que, fins i tot, dins la mateixa illa hi ha diverses formes d’anomenar la mateixa cosa. Com es farà tot això? Per què no es deixa que els docents expliquin les diferents modalitats i les normes comunes, dins la seva tasca? Quan ridículs es poden fer amb la imposició del “baleà”? Recordem que Bauzá va afirmar contundentment que a les Illes no s’havia de dir “gots”, denominació que atribuïa a Catalunya,  sinó “tassó” que és la forma autòctona segons ell, quan és ben conegut que “tassó” només es diu a Mallorca i a Menorca i les Pitiüses s’utilitza la denominació “got”.

 

El decret que prepara el Govern, no només serà possiblement il·legal, sinó que ataca directament l’autonomia dels consells escolars, que són els que han d’aprovar quin material didàctic han d’utilitzar.

 

EU exigeix del Govern la renúncia a imposar els llibres de text que es poden utilitzar als centres, mitjançant la imposició d’un registre del que s’eliminarien aquells que no combreguin amb la ideologia reaccionària o els que defensin la unitat lingüística del català, que sembla ser la seva preocupació fonamental. El Govern ha de deixar de ficar-se en el que són tasques pròpies dels docents i de la comunitat educativa i dedicar-se a posar els mitjans que es necessiten per poder  desenvolupar la seva feina. Just el contrari del que està fent.

 

S

Share This