Després de les urbanitzacions il·legals, ara es legalitzen els habitatges en sòl rústic

Medi Ambient-Agricultura-Territori-Biel-CompanyEl Govern del PP segueix donant “seguretat jurídica” com li agrada afirmar. El que passa que aquesta seguretat la dóna las infractors i no als que compleixen les lleis. Si amb la “Llei Company” es legalitzaven les urbanitzacions construïdes de manera irregular en sòl rústic, i amb la “Llei Delgado” es legalitzaven les places hoteleres il·legals, al mateix temps que s’autoritzava als hotels a créixer per damunt del que permet el planejament urbanístic, amb el projecte de Llei del Sòl que el Govern envia al Parlament, es permetrà legalitzar la resta de construccions il·legals en sòl rústic (instal·lacions agràries i, sobre tot, habitatges).

D’aquesta manera, el Govern segueix emparant els infractors urbanístics, als que amnistía (com fa el govern Rajoy amb els evasors fiscals) i envia un missatge demolidor en contra del compliment de les lleis: no fa falta que es compleixin, perquè al final no passa res, tot acaba legalitzant-se. El Govern assegura que només afecta a aquelles construccions en la que ha prescrit la seva infracció urbanística i que, per tant, no es pot actuar contra elles. Sobre això, volem dir que, en el cas que fos cert, seria degut a la passivitat i connivència dels ajuntaments governats pel PP, que han vist com es construïen edificis sense llicència i no han actuat per restablir la legalitat, però això no serà tot ja que s’obri una gran porta per la qual podran entrar tot tipus de construccions, encara que no hagi prescrit la seva infracció: ben segur que les administracions del PP seran “comprensives” com ho ha estat sempre i acceptaran sense comprovació (això és marca de la casa) tots aquells expedients en què s’afirmi la seva antiguitat, sense més tràmits.

Ja pot dir el Govern que a partir d’ara no es permetran més il·legalitats i que s’enduriran les mesures de disciplina urbanística, que no tenen cap credibilitat. Aquesta és una cançó que venen repetint al llarg dels temps i mai ha passat res, sempre han estat disposats a mirar cap un altra costat davant les infraccions i a perdonar els infractors amb amnisties tant escandaloses com la que ara presenten.

El PP és un partit de corruptes, i els corruptes s’ajuden entre ells. Aquesta amnistia que ara presenten és la certificació de que la corrupció urbanística és el seu hàbitat natural, en el que es mouen a gust, i la patrocinen i emparen.

 

Share This