Policia Local PalmaEl problema major de la Policia Local de Palma no són els paranys que s’han produït a un concurs de promoció interna ni la presència al seu sí de persones que, de manera aïllada, hagin pogut col·laborar amb el crim organitzat.

El problema real és que aquests dos fets estan relacionats i que els responsables polítics de la Policia Local han propiciat des de fa dos anys aquestes situacions impulsant unes pràctiques corruptes i perverses que es poden resumir en les següents :

1.- S’ha col·locat al front de la Direcció General a una persona, el Sr. Calvo, desconeixedora de la funció policial però molt experta en la politiqueria corrupta del sector “Rodriguista” del partit al qual pertany.

2.- S’ha polititzat la cúpula directiva de la Policia Local, llevant a l’anterior Intendent i concentrant el comandament efectiu de la Policia en dues persones, el Sr. Vera i el Sr. Estarellas, que, en no tenir la categoria professional necessària, ocupen interinament càrrecs d’intendent i de comissari  més per criteris d’afinitat política i de submissió al model policial que es vol impulsar que per criteris de mèrit professional.

3.- S’ha perseguit amb expedients disciplinaris inconsistents als comandaments de la Policia que es consideraven “progressistes” o “no adeptes” i s’ha tengut una mà molt blana amb els que, per motius polítics, interessava promocionar. L’afer de la filtració de les preguntes del concurs per part del Director General ha estat només la prova més cridanera d’una pràctiques més general.

4.- S’ha donat un gir a les prioritats de la Policia Local prevalent les unitats  operatives en matèria de seguretat (GAP, UII, USEI, Nocturna).  Això que, el que en principi pot ser una opció discutible però respectable, deixa de ser-ho quan es fa en detriment de la Policia de Barri – la figura més demandada per la ciutadania – i quan es fa acompanyada d’un foment de la cultura del bastó al si de la Policia Local.

5.- EU considera molt significatiu que el Policia Local empresonat sense fiança i acusat de complicitat amb Los Angeles del Infierno s’hagués reincorporat a la Policia fa només uns mesos – i ni més ni manco que a una unitat tan delicada com la nocturna –  després d’una suspensió de tres anys d’ocupació i sou per assumptes, més aviat, tèrbols. 

6.- Probablement, allò més sagnant, i del que el batle està obligat a donar comptes a la seva compareixença de demà, són les connexions entre la filtració de les preguntes del concurs i les persones implicades en el tema de Los Angeles del Infierno. Una connexió que ja és coneguda : els policies connectats amb la banda de Los Angeles del Infierno tenien una informació privilegiada  sobre el temari del concurs que només podia venir d’una connexió estreta, també, amb la cúpula de la Policia Local. Existeix, no obstant això, segona connexió possible :  l’eventual pagament de la fiança d’un dels policies detinguts per part de l’entorn d’un dels policies beneficiaris del concurs. Aquest tema ha de ser investigatde manera immediata i fins al final

7.- Per últim, subratllar que Esquerra Unida ha recollit i està recollint dades incontestables que demostren tot allò que ha afirmat i que, evidentment,  fan necessari la constitució d’una comissió d’investigació al sí de l’Ajuntament.

Share This