Bauza amb empresarisEl president Bauzá, que ja havia renunciat a aplicar-los enguany, ha anunciat que renuncia definitivament a l’aplicació dels mal anomenats impost verds. El president, que es mostra tant “valent” davant els docents que protesten contra la imposició del TIL i altres mesures arbitràries i dictatorials, no ha estat capaç de resistir les pressions de poderosos sector empresarials, i ha renunciat a aplicar uns imposts que havia preparat, per encàrrec seu, el que era vicepresident del Govern, al que li va costar la “decapitació” política.

Bauzá, que s’ha enfrontat a molt diversos sectors socials, es veu que ha decidit eliminar fronts i ho ha fet amb el sector més poderós, aquell que considera dels seus. Però aquesta rectificació, que és correcta ja que els imposts que ara s’eliminen haurien afectat a tots els ciutadans i haurien resultat letals per al consum, no és la rectificació més important en aquests moments. On és realment necessari i d’extrema urgència és en la política educativa, amb la confrontació absurda que manté amb els docents que ha portat al dramàtic inici del curs escolar, amb una vaga indefinida.

Bauzá no vol arribar a una negociació i a un acord amb els docents mobilitzats, ja que considera que no són dels seus i que la docència està infestada de perillosíssim esquerrans i nacionalistes als que vol destrossar. No vol acords sinó imposició i no li preocupa el mal que està fent a l’educació amb tal de poder derrotar els sindicats i les assemblees de docents, que vol fer desaparèixer per tal de tenir un sector que de manera acrítica es dediqui a transmetre les consignes polítiques que emanin del Govern.

Aquesta actitud de Bauzá no només és perillosíssima per al futur de l’educació, sinó que representa un greu error de càlcul:  els docents que s’estan mobilitzant són de molt diverses ideologies, el mateix que passa amb la resta de components de la comunitat educativa. Fins i tot alcaldes i regidors del seu partit, més pròxims a les necessitats dels centres escolars, critiquen aquesta manera d’actuar i demanen una rectificació. La comunitat educativa no és un niu de subversius sinó un conjunt de persones preocupades per les actuacions d’un Govern que ha perdut completament el nord.

Una mica d’humilitat no li vendria malament a Bauzá i li permetria rectificar en allò que ara mateix més crispa i preocupa a la societat de les Illes. No només s’ha de cedir davant els poderosos sinó que s’ha de governar atenent a tots els ciutadans, fins i tot per aquells als que, per considerar que no són de la seva corda, ignora absolutament.

Share This