Mateu Isern amb la policia local de PalmaMalgrat que utilitzant un llenguatge aparentment contundent – “problema molt greu”, “vergonyós”, “ intolerable” –  el Batle de Palma  ha optat per intentar tapar els vertaders problemes de la Policia Local i s’entesta en fer creure que tot el problema rau en la filtració de les preguntes d’un concurs de promoció interna. De fet, ahir ni tan sols va voler contestar les preguntes referides als policies locals implicats en activitats delictives relacionades amb Los Angeles del Infierno.

EU sosté que  la filtració d’aquest examen és només un fil que ens condueix a un problema molt més global : les trampes d’aquest concurs s’inscriuen en el marc del suport de la direcció política  de la Policia Local a personatges i mètodes d’actuació pròpies de l’extrema dreta que, en alguns casos, van lligades amb bandes delictives

Vist des d’aquest punt de vista, s’explica la voluntat del batle de minimitzar la magnitud de l’afer per dues raons :

El Batle ha cessat a les dues persones més directament relacionades amb l’afer de les oposicions però manté al regidor responsable i, el que és més significatiu,  manté a un inspector digitat a comissari interí com a cap del conjunt de les unitats d’intervenció a la que pertanyen tots els policies implicats en l’afer i, a més, anomena Director General (càrrec polític) a un oficial de les mateixes unitats

És evident, per tant, que el Batle no té intenció d‘abordar els problemes de fons ni vol crear una veritable comissió d’investigació. Un entestament inútil com EU tendrà ocasió de demostrar en els propers dies.

Mentre tant, consideram important que o per part de la resta de grups municipals o dels mitjans de comunicació es convidàs al Batle de Palma a contestar les següents preguntes:

               

          Perquè el batle inicià el seu mandant marginant a l’Intendent de la policia per concurs i anomenant interinament a un oficial que ni tan sols era comissari?

          ¿Cóm és possible que un dels policies investigats en el cas de “los Angeles del Infierno” tengués accés – com s’ha dit des de fonts del govern municipal – al despatx i a l’ordinador del Director General de la Policia.

          D’on prové l’interès en l’ascens de les dues persones beneficiàries de les filtracions dels exàmens. És aliè a aquest interès el Sr. Estarellas, responsable de la Unitat – el GAP – on presten els seus serveis?.

          Quina lectura té que la figura del Director General – un alt càrrec polític – sigui ocupada per un oficial molt proper orgànicament als agents implicats en els diversos afers?.

          Quina lectura té l’ascens de l’inspector Estarellas, interí, per fer-se responsable de les Unitats d’intervenció més delicades en matèria de drets humans (GAP, UII, USIE i Nocturna)?

          Estan lligats al PP els policies beneficiaris de la filtració dels exàmens?.

          És cert que la fiança de 20.000 € que ha permès  abandonar la presó a un dels policies imputats en l’afer Los Ángeles del Infierno ha estat pagada  des de l’entorn d’un dels policies beneficiats per la filtració dels exàmens?

          Per què s’incorpora a una unitat tan delicada com la Nocturna a un policia acabat de reincorporar després d’una sanció de tres anys de suspensió d’ocupació i sou, el mateix que ara està en presó sense fiança per la seva vinculació amb Los Ángeles del Infierno? No hagués estat més raonable incorporar-lo, com a mesura preventiva, a una unitat amb menys relació amb temes de seguretat i delinqüència?

          Va tenir aquest mateix policia qualque funció rellevant com a representant públic de la Policia Local en els mitjans de comunicació durant anteriors mandats del PP?

         És cert que el regidor Navarro utilitzà a una persona acusada per usura, segrest i amenaces i presumptament lligada al narcotràfic com a mediador social en el barri de Son Gotleu? És cert que el regidor va donar suport públic a aquesta persona fins i tot després de la seva detenció?

          Creu el batle de Palma que una manifestació de confiança d’un regidor cap a una persona d’aquestes característiques trasllada un missatge correcte cap als policies que té sota la seva responsabilitat?.

          És cert que el Sr. Estarellas , a denuncia de dos agents implicats en els afers denunciats impulsà un expedient sancionador contra un comissari de la Policia Local considerat “progressista” que es sustentava en 4 faltes greus i una molt greu? És cert que, en instància judicial, aquest expedient fou anul·lat?

          És cert que no s’ha imposat cap mesura sancionadora o cautelar que afecti als policies implicats en els afers fins ara coneguts (llevat, naturalment, del que està en presó sense fiança)?

          És cert que les retallades pressupostàries de la Policia han anat dirigides sobre tot a la Policia de Barri i que s’està prioritzant d’una manera molt cridanera les unitats d’intervenció comandades pel Sr. Estarellas?

 

Share This