Agost ha acaba amb més de 92.000 demandants d’ocupació

soib setembre 2013Tot i les afirmacions triomfalistes dels representants del PP el drama de l’atur no es redueix a les Illes Balears. Que a finals d’agost hi hagi registrades 92.055 persones en demanda d’ocupació és un fracàs que no té pal·liatius. Aquestes dades terribles, en el moment central de la temporada, fan preveure un hivern duríssim, quan vagin finalitzant els contractes temporals.

Si les dades totals ja són molt preocupants, veure com els aturats de llarga durada són cada vegada més evidencia que hi ha molt poques expectatives per a la gent que perd els seu lloc de treball, especialment si són d’una edat avançada. En aquest moments ja hi ha 17.996 treballadors que porten més de 2 anys en situació d’atur, amb un augment interanual ben important. A més, en molts casos, sense rebre cap prestació.

Aquestes xifres demostren el  fracàs absolut de les polítiques que es venen aplicant i la necessitat de modificar-les radicalment. També demostra que no n’hi ha prou amb una bona temporada turística i amb l’augment de visitants, per a crear una quantitat significativa de llocs de feina. L’hostaleria en crea molt pocs, ja que introdueix fórmules com el “tot inclòs” que permeten funcionar amb menys treballadors, i les jornades i les càrregues laborals excessives, fan que les tasques es desenvolupin amb menys treballadors del que seria necessari. Per altra part, l’oferta complementària pateix dificultats per la política agressiva dels hotelers, i tampoc generen llocs de feina.

Per a EU ens trobam dins un model econòmic esgotat que no serveix per a generar ocupació suficient i de qualitat. Un model que aprofundeix en les desigualtats socials i amb l’apropiació majoritària de la riquesa per una part molt reduïda de la població, i l’única alternativa que es maneja per part del Govern del PP és la d’aprofundir en aquest model, apostant per noves construccions turístiques que afectaran negativament el territori i no generaran llocs de feina qualificats i fora de la temporalitat, que és el que es necessita.

Per a EU és necessari un debat en profunditat sobre el model econòmic, evitant els triomfalismes i situant-se en la realitat. Un debat que, amb la participació de tots els agents econòmics i socials, permeti posar les bases d’un nou model econòmic més just i més sostenible, que generi llocs de feina de qualitat en una quantitat suficient que permeti reduir dràsticament les terribles xifres de l’atur.

 

Share This