Vol destinar més de 6 milions i mig a un conveni per uns serveis que podria donar la sanitat pública

Quirofano Hibrido Son espasesLa Conselleria de Salut vol reduir les llistes d’espera, que ja són escandaloses, amb un concert amb la clínica privada Miramar. Reduir les llistes d’espera és un objectiu molt lloable però, per a EU aquesta no és la forma correcta. S’ha de tenir en compte que la causa principal de que s’hagin disparat la tenim en les retallades quer de manera sistemàtica aplica el Govern en matèria sanitària. Retallades que han fet que es reduís el nombre del personal sanitari i les operacions quirúrgiques. Al mateix temps, els quiròfans dels hospitals públics es troben tancats o infrautilitzats en molts casos.

Amb aquest panorama, el que seria lògic és que es cercàs el màxim rendiment de les infraestructures públiques, que són costoses i tenen una gran qualitat, abans que desvia pacient cap a la sanitat privada. Sempre és més barat, més efectiu i més còmode per als malalts, rebre el conjunt de l’assistència en el centre públic. El que no té cap sentit és que, una vegada que s’ha diagnosticat la dolència per part dels professionals públics, s’hagin de desviar cap a altres centres per a les intervencions.

No obstant això, el conveni de la Conselleria de Salut vol signar amb la clínica Miramar tendrà un cost de 6.566.252 euros, que sortiran de les arques públiques per anar a parar a una empresa privada, per donar un servei que perfectament podrien donar els hospitals públics amb una millor gestió i amb menys retallades. No hi ha cap lògica econòmica ni de gestió en aquest fet, que respon a motivacions ideològiques del PP, obsessionat en el desmantellament dels serveis públics en favor de les empreses privades.

EU, partidària de potenciar la sanitat pública i contrària a la seva privatització, denuncia aquest fet, que entenem que és un autèntic malbaratament dels recursos públics, que haurien d’anar destinats a millorar el servei propi i no a finançar les empreses privades, i demanam que no arribi a signar-se el conveni amb la clínica Miramar, per manca total de justificació.

La gestió privada de la sanitat no és en absolut més barata que la pública. De fet, les experiències d’hospitals privatitzats ens demostren que, al final els costs acaben disparant-se. L’única manera que tenen el centres públics de reduir costos és a davallar la qualitat assistencial o les condicions laborals dels seus treballadors. Curiosament la clínica Miramar té un conflicte amb una part d’ells per retards en el pagament de les nòmines. Aquest és un motiu més per a no formalitzar el conveni: les administracions públiques no haurien de contractar mai amb empreses privades que no respectin escrupolosament es drets laborals dels seus treballadors.

Share This