EU presentarà una bateria d’esmenes reclamant les inversions que ens mereixem

Cristobal-Montoro-tras-entregar-presupuestosEl nou projecte de PGE aprovat pel govern Rajoy segueixen apostant per les retallades i per la política d’austeritat extrema que colpeja la gran majoria de la població. Un any més es congelen els salaris dels funcionaris i per segon any consecutiu les pensions perdran poder adquisitiu.

Juntament a aquestes males notícies que afecten a tots per igual, els ciutadans de les Illes Balears veurem com les escassíssimes inversions estatals que ja hem patit aquest any es veuran reduïdes encara més pel 2014, fins situar-nos molt per sota de les comunitats que tenen un pes demogràfic semblant al nostre. Únicament Navarra, que té un règim especial, rebrà menys inversions que les Balears, les altres comunitats amb una població semblant reben inversions que tripliquen el que es destina a Balears, que només està previst que rebi 74,02 milions en inversió, cosa que suposa només el 0,8% del conjunt de l’Estat.

En general aquests pressupost suposen l’aprofundiment en la crisi i l’augment de la pobresa i la desigualtat, continuant en una línia que ha portat el país a la situació actual. Per la qual cosa el grup parlamentari d’Izquierda Plural presentarà una esmena a la totalitat demanat la seva devolució al govern.

Al mateix temps, EUIB presentarà una bateria d’esmenes referides a les inversions estatals en la nostra comunitat, ja que consideram que les inversions estatals són molt necessàries i serveixen per millorar els serveis que les administracions presten als ciutadans. Per altra part, aquestes inversions serveixen per dinamitzar l’economia i generar llocs de treball. Des d’EU entenem que la manca de pes polític del Govern Bauzá i la inutilitat política dels parlamentaris balears del PP es troben en la base d’aquesta manca d’intervencions de l’Estat. Es repeteix la història de l’any anterior en lla que Bauzá va haver de reconèixer la injustícia de l’assignació pressupostària i anuncià mesures contundent per a corregir el que ell mateix considerava una injustícia. Aquestes accions es quedaren en no res i molt ens temem que passi el mateix enguany. En qualsevol cas, sempre els quedaran les esmenes que presentarà el nostre grup parlamentari que reclamarà unes inversions d’acord amb les nostres necessitats i del equilibri territorial.

Share This